Skip to main content

HIFK FOTBOLL AB

Osakeanti

Taustaa
• HIFK Soccer rf on HIFK:n jäsenseura, ja samalla HIFK:n jalkapallojaosto.
• HIFK Soccer rf:llä on tytäryhtiö HIFK Fotboll Ab, joka pyörittää edustusjoukkueen kilpailutoimintaa.
• HIFK Fotboll Ab on aikaisemmin järjestänyt kaksi osakeantia; vuonna 2014–2015, sekä vuonna 2017.
• Koko tämän ajan HIFK Soccer rf:llä on ollut yli 80% HIFK Fotboll Ab:n osakekannasta.
• HIFK:n jalkapallossa päätettiin vuoden 2018 alkusyksyllä avata ovet HIFK Fotboll Ab:n osakeenemmistön myymiselle ulkopuolisille sijoittajille. Päätös vaati yhdistyspuolen kahden yhdistyskokouksen hyväksynnän.
• HIFK Soccer rf:n hallitus sai valtakirjan ryhtyä toimenpiteisiin, kunhan HIFK Soccer rf:llä säilyisi vähintään 35 %.
• HIFK Fotboll Ab:n yhtiökokous päätti lokakuussa 2018 aloittaa osakeannin, jossa annettaisiin merkittäviksi 18 000 uutta osaketta. Kokonaismerkintähinta olisi n. 2 miljoonaa euroa.

Osakeanti 2018–2019 – prosessi
• Alkuperäinen suunnitelma on ollut kerätä 20–30 IFK:ta lähellä olevan sijoittajan joukko.
• Hallitus on käynyt sijoitusneuvotteluja yli 80 tahon kanssa, ja kutsunut avoimesti kiinnostuneita sijoittajia ottamaan yhteyttä.
• Kiinnostuneiden joukossa on ollut suomalaisia sijoittajia, sekä yhteensä 4 ulkomaista sijoittajatahoa tai ryhmittymää; 2 Euroopasta ja 2 Euroopan ulkopuolelta.
• Yhteistä ulkomaisille sijoittaja-ehdokkaille on ollut kiinnostus suomalaiseen jalkapalloon, näkemys siitä, että Suomi on aliarvostettu jalkapallo-markkinana, ja näin ollen korkeampi arvostus HIFK:n osakkeita kohtaan.
• Kaikkien kiinnostuneiden tahojen kanssa on käyty ainakin yksi keskustelu, jossa kartoitettu syytä kiinnostukseen ja sitä, mitä sijoittaja haluaisi tehdä.
• Kaikista vakavista keskustelukumppaneista on tehty taustaselvitys.
• HIFK Soccer rf:llä on ollut kaikissa keskusteluissa tiettyjä reunaehtoja liittyen seuran historiaan ja tulevaisuuteen.

Osakeanti 2018–2019 – lopputulema
• HIFK Soccer rf:n sekä HIFK Fotboll Ab:n hallitukset ovat 13.5.2019 hyväksyneet sijoituskokonaisuuden, jossa annissa tarjolla olevat 18 000 osaketta kaikki merkitään.
• Merkitsijöinä ovat englantilainen yhtiö Impress Europe London Limited, jonka omistaja on kiinalainen liikemies ”Lucas” Chang Jin, sekä suomalaisen sijoittajan sijoitusyhtiö.
• HIFK Fotboll Ab:hen sijoitetaan sopimuksen myötä n. 2 miljoonaa euroa nyt ja seuraavien vuosien aikana.
• Sijoituskokonaisuuteen liittyy laaja sijoitus- ja osakassopimus, johon HIFK Soccer rf, Impress Europe London Limited, sekä suomalainen sijoittaja ovat kaikki sitoutuneet. Kaikki sopimusosapuolet sitoutuvat myös sijoittamaan lisää, jos HIFK Fotboll Ab:n tilanne sitä tulevaisuudessa vaatisi.
• Osakassopimus antaa HIFK Soccer rf:lle ja suomalaiselle sijoittajalle oikeuksia ja valtaa, joita heillä ei olisi pelkästään omistusosuuksiensa puolesta. Osakassopimus asettaa myös reunaehtoja ja kovia sanktioita sopimusrikkomusten varalta.
• Sekä HIFK Soccer rf:n että HIFK Fotboll Ab:n hallitukset ovat yksimielisesti sopimuksen takana. Hallitukset ovat käynnistäneet osakeannin, koska näkevät, että HIFK:n ei ole mahdollista jatkaa yksin. Tämä sopimus on hallitusten mielestä tarjolla olevista vaihtoehdoista HIFK:lle paras mahdollinen.

Tulevaisuus
• HIFK Fotboll Ab tulee järjestämään vuotuisen yhtiökokouksen toukokuun 2019 aikana.
• Yhtiökokouksessa vaihtuu HIFK Fotboll Ab:n hallitus. Hallituksessa on kaikilla kolmella pääomistajalla edustus. Ulkomaisella sijoittajalla on hallituksen enemmistö, ja oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja.
• HIFK Fotboll Ab:llä tulee olemaan suomalainen toimitusjohtaja ja suomalainen urheilutoimenjohtaja.
• Myyntiin ja markkinointiin tullaan panostamaan enemmän, ja jatkossa myös urheilupuolen kehittämiseen.
• Kaiken kolmen pääomistajan yhteinen tavoite on HIFK:n menestys sekä kentällä, että sen ulkopuolella.

 

Omistus ennen uutta osakeantia

OmistajaOmistus-%
HIFK Soccer rf81,63 %
Pienomistajat18,37 %
Yhteensä100,00 %

 

Yhtiössä ennen vuosien 2018–2019 osakeantia yhteensä 14 369 osaketta.

 

Omistus annin jälkeen

 

OmistajaOmistus-%Kommentti
HIFK Soccer rf35,5 %Yhdistysmuotoinen jalkapalloseura.
HIFK:n virallinen jalkapallojaosto, Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors r.f.:n (omistaa nimen ja tavaramerkin) jäsenseura.
Suomen Palloliiton jäsen.
Omistaa sarjapaikan.
Siirtänyt edustusjoukkueen kilpailutoiminnan tytäryhtiölleen HIFK Fotboll Ab’lle.
Impress London Europe Ltd51,9 %Omistajana ”Lucas” Chang Jin
(Sukunimi: Jin, Etunimi: Chang)
[suomalainen sijoittaja]5,0 %Suomalainen sijoittaja on HIFK Fotboll Ab:n aikaisempi osakkeenomistaja. Sijoittaja on jo ennen neuvotteluja ulkomaisten sijoittajien kanssa pääomittanut yhtiötä siten, että Veikkausliigan asettamat lisenssiehdot täytettiin. Suomalainen sijoittaja on riippumaton HIFK Soccer rf:stä ja ulkomaisista sijoittajista, mutta on sitoutunut edelleen korottamaan jo tehtyä sijoitustaan samassa suhteessa kuin HIFK Soccer rf ja ulkomaiset sijoittajat ovat sitoutuneet antamaan lisärahoitusta HIFK Fotboll Ab:lle. Suomalainen sijoittaja on IFK:ta noin 40 vuotta kannattaneen yksityishenkilön omistama sijoitusyhtiö.
Pienomistajat7,6 %N. 800 pienomistajaa.
Pienomistajien omistusosuus on pienentynyt, koska osakeannin myötä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on kasvanut.
Yhteensä100,00 % 

 

Yhtiössä tämän vuoden osakeannin jälkeen yhteensä 32 369 osaketta.