Skip to main content

Talenttiakatemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTTIAKATEMIA

HIFK on käynnistänyt nuorten ikäluokkien tavoitteellisille pelaajille kohdennetun Talenttiakatemia –ohjelman. Ohjelmassa korostuvat pelaajakohtaiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat.

Osana Talenttiakatemiaa teemme seurayhteistyötä. Pilottivaiheessa P13 ikäluokka harjoittelee yhdessä Lohjan Pallon valittujen pelaajien ja P12 Puistolan urheilijoiden kanssa. Seurojen valmennuspäälliköt ja valmennustiimit työskentelevät ohjelmassa yhteistyössä.

ARVOT

Tavoitteellisuus

Akatemiaan valituilla pelaajilla on lyhyen ja pitkän aikavälin sisällöllisiä ja tuloksellisia tavoitteita.

Ohjelmassa luodaan henkilökohtaiset suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Urheilullisuus

Akatemia edistää urheilullista elämäntapaa. Valitut pelaajat ovat motivoituneita kehittymään

urheilijoina. Perheiden tuki on tässä suhteessa tärkeää.

Laadukkuus

Akatemiassa harjoittelu on kokonaisvaltaista pelaajien kehittämistä.

Metodologiamme mukaan käsittelemme yksityiskohtaisempia pelaajakehityssisältöjä kuin keskimäärin joukkueympäristössä. Sisältökonseptit ovat myös monipuolisempia.

Haluamme kehittyä ja oppia jokaisessa tapahtumassa.

Avoimuus

Pelaajien valintakriteerit ovat julkaistu. Niitä ovat pelaajan tavoitteellisuus, aktiivisuus, kehittymishistoria, nykyinen taso ja perheen tuki.

Seurayhteistyö suunnitellaan ja sovitaan avoimesti seurojen urheilujohtojen kesken.

Luotettavuus

Seurayhteistyöstä tehdään sopimus, joka määrittää Talenttiakatemian toimintatavat.

TAVOITTEET PELAAJILLE

Tarjota ikäluokkien kärkipelaajille laadukasta lisäharjoittelua ja otteluja

Vahvistaa motivaatiota laadukkaaseen omatoimiseen harjoitteluun

Vahvistaa pelaajien kykyä analysoida omaa kehittymistään ja sen syitä

Todentaa pelaajille heidän kehittymistään

Mahdollistaa pelaajille onnistumisia ikäluokkiensa kärkitasolla

Tarjota pelaajapolku huippujalkapalloon

PIENRYHMÄT

Valituille pelaajille järjestetään henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin kohdistuvaa valmennusta.

Pienryhmäharjoittelusta vastaa HIFK valmennuspäälliköt Unto Virkkala ja Umid Dibachy ().

JOUKKUEHARJOITTELU

Talenttiakatemia harjoittelee seurayhteistyössä koottuna joukkueena ikäluokittain.

Joukkueharjoittelun sisällön painopisteet ovat 8v8 ja 11v11 pelitilannekonseptien ratkaisut ja niihin liittyvien pelitaitojen kehittäminen sekä ikävaiheisiin painottuvat taitavuus- ja fysiikkaominaisuudet sekä henkiset vahvuudet.

Metodologiamme sisältää kenttäharjoittelun lisäksi videovalmennuksen, pienryhmien työpajat ja yksilölliset itsearvioinnit joukkuetoiminnan sisällöistä.

OTTELUT

Talenttiakatemia pelaa säännöllisesti ikäluokkiensa kärkitason otteluja.

Osallistumme turnauksiin Suomessa ja ulkomailla.

VALMENTAJA-AKATEMIA

Akatemian ohjelma sisältää myös valmentajille kehittymisympäristön.

Luomme valmentajakohtaiset kehittymissuunnitelmat ja –ohjelmat.

Valmentaja-akatemia on tarkoitettu tavoitteelliseen jalkapalloon suuntautuneille valmentajille.