Skip to main content

Inatt trädde nya, lättare, restriktioner i kraft, som bl.a. möjliggör en större publik än planerat på dagens match. Det möjliggör även att vi kan slopa de planerade inträdestiderna och samtliga åskådare därmed kan komma in på stadion redan 17:00. Vi rekommenderar att samtliga åskådare kommer till stadion minst 30 minuter före match, då säkerhetskontrollerna kommer att ta tid.

Ytterligare har det beslutats att Norra ändan (dvs. Klackens) bakre ingång stängs. Alla Klackens åskådare tas in från Idrottsgatans port, dvs. port 9.

Även D-sektionen stängs, då det på grund av nuvarande matcharrangemang inte går att erbjuda kioskservice till just den läktaren. Alla andra läktare har kiosktjänster tillgängliga. Personer som köpt biljetter till D-läktaren har flyttats till andra läktare med kiosktjänster.

Även om restriktionerna har lättats, har coronaviruset inte försvunnit, så vi ber dig att respektera dina medåskådare och hålla tillräckliga avstånd till dem överallt på stadion. Ifall du är orolig över säkerhetsavständ kan vi rekommendera Övre läktaren, där det kommer vara enklast att hålla avstånd till andra.

Samtliga åskådare bör även använda ansiktsmask eller visir.