Skip to main content

Åskådarens ABC 2024

HIFK spelar alla förutom en av sina hemmamatcher i Trean år 2024 på Väinämöinen-planen på adressen Väinämöinengatan 4. Vi önskar alla varmt välkomna på våra matcher från och med säsongsöppningen lördagen den 20.4.!

Vi vill dessutom uttrycka ett särskilt tack åt alla som köpt säsongskort – ert stöd är av allra största vikt med tanke på utvecklingen av föreningens verksamhet. Säsongskort finns till salu i vår webbshop.

Att matcherna spelas på just Väiski gör att vi för första gången på många år har en situation där alla intäkter från matchevenemangen går direkt till HIFK.

Följande arrangemang gäller på de matcher som spelas på Väiski:

 • Området mellan Väinämöinen-planens staket och hockeyrinken (mellan omklädningsrummet och Arkadiagatan) är avsett för HIFK:s säsongskortsägare samt för dem som köper stödenkelbiljetter på plats. OBS! Planområdet är enbart avsett för spelare och funktionärer. Publiken följer med matchen utanför staketet runt planen.
 • HIFK:s publikvärdar går runt på evenemangsområdet och hjälper dig med alla frågor om matchevenemanget. Värdarna har på sig röda Event host-västar.
 • Det finns ordningsvakter på åskådarområdet. Publikvärdarna rör sig runt området och prickar av inträden från säsongskorten (som berättigar till 11 inträden under säsongen) samt säljer stödenkelbiljetter (5 euro/st). Vi ber dig vänligen notera att förutsättningen för att följa med matchen på åskådarområdet är att du har antingen ett säsongskort eller en stödenkelbiljett.
 • Alla säsongskort som beställts med postleverans har postats åt beställarna under våren. Den sista postningsraten skickades iväg fredagen den 12.4. De kort som beställts med avhämtning på plats fås av publikvärdarna mot beställarens namn.
 • Till matcherna ordnar HIFK med ett café- och grillstånd, vars intäkter går till utvecklandet av föreningens verksamhet. Ståndet finns innanför planens staket vid omklädningsrumsbyggnadens södra ända.
 • MobilePay och kortbetalning används som betalningssätt på HIFK:s matchevenemang.

Följande föremål/saker är förbjudna på HIFK:s matchevenemang:

 • Vuvuzelas, och andra föremål som orsakar oljud i omgivningen.
 • Nationalflaggor samt andra politiska och/eller provokativa flaggor och banderoller.
 • Användning av andra idrottsföreningars symboler i provokativt syfte på HIFK:s supporterområde.
 • Pyrotekniska föremål, som till exempel bengaler, rökbomber, raketer och ”bangers”
 • Att ta med sig farliga föremål och/eller ämnen till matchen samt innehav av dem under matchevenemanget.