Skip to main content

Coronaviruspandemins uppdaterade inverkan på HIFK:s verksamhet

HIFK Fotboll Ab har under den senaste veckan fört samarbetsförhandlingar på grund av det svåra ekonomiska läget, som orsakats av coronaviruspandemin. Slutresultatet av förhandlingarna är att en stor del av HIFK Fotboll Ab:s kanslipersonal och tränare är permitterade från och med tisdagen den 21.4.2020 högst 90 dagar framåt. Om läget så tillåter kan permitteringarna avslutas redan tidigare.

HIFK har kommit överens om nya anpassningar i lönerna för representationslagets spelare. Spelarna hade permittering och anpassning av lönerna till det rådande tillståndet som alternativa lösningar på situationen. För några spelare var en permittering ett bättre alternativ, men största delen av laget har varit beredda att justera sina löner och alla de spelare som valt detta alternativ fortsätter träna på egen hand enligt HIFK:s och myndigheternas rådande instruktioner. Denna lösning, som hittats i samförstånd med spelarna, innebär en inbesparning på 25% av de totala lönekostnaderna för denna säsong.

– Det som spelarna tänkte på under förhandlingarna var såklart hur både föreningen och vi spelare själva klarar oss ur den här krisen. Vi ville dra vårt strå till stacken och samtidigt också förbereda oss så väl som möjligt inför säsongen, vilket i praktiken betydde att undvika permitteringar. Vi kom nu till ett slutresultat där de här målsättningarna uppfylls, säger HIFK:s kapten Hannu Patronen.

– Alla förstår att det handlar om en helt exceptionell situation och nu är vi tvungna att anpassa oss till en helt annorlunda situation än den som rådde då säsongen började. Igår kunde vi avsluta förhandlingarna och idag har vi fattat beslut. Jag är ödmjukt tacksam gentemot hela vår personal över att vi fick de här förhandlingarna gjorda så här pass bra. Just nu är ovissheten kring säsongsinledningen så pass stor att vi var tvungna att göra ganska stora nedskärningar. Då vi inte känner till hur länge våra pengar borde räcka, är vi nu tvungna att permittera en del av vår personal på maximal permitteringstid. Vi kommer att fortsätta kämpa för att vi ska kunna dra tillbaka en del av löneavdragen och permitteringarna, kommenterar HIFK:s vd Christoffer Perret.

– Personalens permitteringar har naturligtvis även en inverkan på HIFK:s verksamhet. Vi strävar efter att få gänget tillbaka på jobb åtminstone på deltid. Kommunikationen, marknadsföringen och nätbutiken kommer att fortsätta rulla, för de är alla viktiga delområden för oss i den här situationen. Vi försöker även hålla igång försäljningen enligt de möjligheter som finns, fortsätter Perret.

HIFK Soccer rf:s personal fortsätter med distansarbete i vanlig ordning, eftersom det på föreningens sida tills vidare inte har funnits behov för samarbetsförhandlingar. Alla ordnade träningspass och evenemang är på paus enligt nuvarande myndighetsinstruktioner åtminstone ända fram till den 13.5.