Skip to main content

HIFK Fotboll Ab käynnistää osakeannin, joka tähtää yhtiön heikon taloudellisen tilanteen korjaamiseen.

Vaikka kulunut kausi on sujunut urheilupuolella ja toimistossa hyvin, yhtiön taloutta heikentää ennen kaikkea edellisten tilikausien tappioista johtuvat velat. Myös korvauskanne edellisen kauden valmentajarekrytointiin liittyen saattaa tuoda lisäkustannuksia.

Uudella osakeannilla tähdätään ensisijaisesti kassatilanteen kohentamiseen, mutta myös kestävämpään talouteen, jonka turvin seuran toimintaa voidaan suunnitella pidemmällä tähtäimellä.

Suurimmat osakkaat ovat jo sitoutuneet muuttamaan omat pääomalainansa osakkeiksi, jolloin yhtiön taseasema kohentuu merkittävästi ja mahdollistaa myös tuloksen tekemisen jatkossa. Rakennusvaihe on kuitenkin kesken ja siihen haetaan nyt osakeannilla taloudellisia edellytyksiä.

Yrityksenä HIFK Fotboll Ab on kehittynyt nopeasti ja toiminta on jäsentynyttä sekä määrätietoista. Yhteistyö seurayhteisössä sujuu erinomaisesti. Pelaajat, päävalmentaja staffeineen sekä urheilujohtaja ovat esimerkillisen sitoutuneita ja tekevät työtään laatutasolla, joka mahdollistaa urheilullisen menestymisen.

Toukokuussa aloittanut uusi hallitus toimii aktiivisesti tiiviissä yhteistyössä henkilöstön, omistajien ja sidosryhmien kanssa kehittääkseen toiminnan tuloksellisuutta.

Meillä on käsissämme poikkeuksellisen merkityksellinen seura ja sillä on valtavasti merkitystä suurelle joukolle ihmisiä.

Myös meille. En gång HIFK, alltid HIFK.