Skip to main content

HIFK Fotboll Ab järjesti tiedotustilaisuuden seuran taloudellisesta tilanteesta sekä muista ajankohtaisista aiheista 1.9.2022. Tilaisuuden pääviesti oli, että HIFK tulee pelaamaan Veikkausliigakauden loppuun yhteisön tuen sekä uusien tukijoiden ja omistusjärjestelyiden myötä. HIFK Fotboll Ab:n uusi puheenjohtaja Jan Walden lupasi valottaa myöhemmin tarkemmin omistusjärjestelyitä.

”Pelastusoperaatioon tarvittiin yhtiö, jonka tarkoituksena on toimiminen HIFK Fotboll Ab:n pääomistajana. Prosessin aikana havaittiin, että uuden yhtiön perustaminen tätä tarkoitusta varten olisi ollut liian hidasta ja kankeaa, joten päädyimme hyödyntämään liiketoimintansa käytännössä lopettanutta TWK Enterprise Oy:ta. Järjestimme lauantaina 8.10. uusien yhtiön omistajien yhtiökokouksen, jossa todettiin yhtiön toiminnan ja luonteen muutos. Tätä korostettiin päättämällä yhtiön toiminimen muuttamisella Stadin Röda Oy Ab:ksi, ” valottaa Jan Walden.

Aiempi HIFK Fotboll Ab:n pääomistaja oli Helsingin Tähdet Oy, jonka omistusosuus oli noin 55%. Uusien järjestelyitten myötä Helsingin Tähdet luovutti Stadin Röda Oy AB:lle (ent. TWK Enterprise Oy) 40% HIFK:n osakekannasta. Luovutuksen ehtona oli, että Stadin Röda järjestää toimillaan HIFK:lle summan, jonka arvioitiin riittävän kauden pelaamiseen loppuun. Tämä ehto on täytetty.

Tarvittavat varat on kerätty useasta eri purosta: Stadin Röda:n kautta HIFK:lle annetuilla pitkäaikaisilla pääomalainoilla, uusilla kumppanisopimuksilla, uudella palvelusopimuksella sekä velkojen muuttamisella Stadin Rödan osakkeiksi. Osasta uusista tukijoista on tullut Stadin Rödan omistajia, osasta taas ei.

Kaikilla tukijoilla riippumatta tukemisen tavasta on päämotiivina ollut HIFK:n miesten edustusjalkapallon pelastaminen sekä usko tulevaan. ”Aiemmin HIFK:n yhteydessä on puhuttu sijoittamisesta ja sijoittajista. Itse koen, että kyse on enemmän tuen osoittamisesta ja tunnesiteestä Rödaan, uljaan historiamme tuntemisesta ja brändimme arvostamisesta. Uusille sponsoreille olemme luonnollisesti luvanneet näyttää, että olemme heidänkin luottamuksen arvoisia”, jatkaa Walden.

Hallinnolliset prosessit ovat edelleen kesken. Stadin Röda Oy Ab:n hallitus kokoontuu alkavalla viikolla ja vastaavasti HIFK Fotboll Ab:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle 11.10.2022. Sen esityslistalla on hallitusvalinnat.

Stadin Röda Oy Ab:n osakkeenomistajia on tällä hetkellä 11, joista jokaisen omistusosuus yhtiöstä on vähintään 5 %. Näistä toistaiseksi julkaisuluvan ovat antaneet HIFK Soccer Rf, Belker Oy, Highbury Hill Investment Oy, FN Electro Oy, Sport Content Oy, Elmis Holding Oü, Get Nasty Oy sekä Rene Östermanin kokoama ryhmä Liffen Old Boys. Stadin Röda Oy Ab:lla edelleen itsellään hallussa osa omista osakkeistaan, ja yhtiöllä on neuvotteluvalmius osakkeiden myymisestä HIFK-henkisille tahoille HIFK:n futiksen toiminnan kehittämiseksi.

Pelastusoperaation osana HIFK on Stadin Röda Oy Ab:n neuvottelemana solminut nyt julkaistavat kumppanisopimukset FN Electro Oy:n ja Copart Suomi Oy:n kanssa. Kaksi muuta kumppanisopimusta julkistetaan myöhemmin kumppaneiden kanssa sovittavan yhteisen aikataulun mukaisesti.

HIFK Fotboll Ab haluaa lämpimästi kiittää kaikkia sen nykyisiä ja uusia tukijoita, tuki on ollut korvaamattoman arvokasta. ”Kannattajat ja yhteisö antoivat ensin mahdollisuuden selvitä kesän yli ja samalla ajan tarvittavien tukijoiden löytämiseksi. Uusien tukijoiden panos jatkoi komeasti tätä kannattajien työtä;” kiittää Walden.

Jan Walden korostaa vielä lopuksi muutamia talouteen liittyviä asioita. ”Fakta on, että HIFK tulee tekemään tällä tilikaudella suuren tappion. Osittain se johtuu tämän vuoden epäonnistumisista, osittain aiempien vuosien taloudellisesta painolastista. Nyt ensi tilikaudelle periytyvää painolastia tulee oletettavasti olemaan, mutta maltillisesti. Tulevaisuuden kulut on mitoitettava realisten tuottojen mukaisesti. Uudet tukijat auttoivat HIFK:n tähän pisteeseen, jatko on itsestä kiinni. Kauden jälkeen alkava kausikorttimyynti tulee antamaan suunnan HIFK:n käytettävissä oleville varoille,” kiteyttää Walden.

Jan Walden

HIFK Fotboll AB:n hallituksen Puheenjohtaja