Skip to main content

HIFK Fotboll sekä kauppakeskus Redi panostavat yhteisön hyvinvointiin ja liikunnallisuuteen. HIFK:n ja Redin kumppanuus on luonnollinen jatkumo hyvin alkaneelle taipaleelle, joka koettiin jo aikaisemmin Redissä järjestetyssä tapahtumassa. Yhteistyön jatkuessa kaksi aitoa kaupunkilaista saatetaan tiiviimmin yhteen. Haluna on saavuttaa yhteisöä ja edesauttaa molempien arvoja ja tavoitteita.

 

Stadilaisuus on osana sekä HIFK:n, että kauppakeskus Redin imagoa. Sekä HIFK:n toimitusjohtaja Jarno Salmivuori, että Redin kauppakeskusjohtaja Tanja Linsiö ovat innoissaan, kun yhteistyö jatkuu. Linsiö kommentoi asiaa seuraavasti.

–  Iloitsemme Hifkin ja Redin yhteistyöstä. Olemme osa Helsingin kaupunkikulttuuria ja teemme tätä rakkaudesta Stadiin!

Stadilaisuus ja positiivisuus ovat teemoja, jotka korostuvat molempien toiminnassa. Siksi on luonnollista, että nämä tahot ovat toisensa löytäneet. Molemmat edustavat Stadia trendaavasti, yhteisöä herättelevästi ja tavoittavasti sekä kaupunkilaisia palvelevasti.

 

Yhteistyön yksi tavoitteena on edesauttaa liikunnallisuuden kehittämistä yhteisössä. Molemmille on tärkeää pitää huolta ja ylläpitää ihmisten hyvinvointia. HIFK perinteisenä urheiluseurana ja Redi toimijana, joka yhdistää lähialueen asukkaita. Redin sijainti Kalasatamassa tarjoaa luonnollisen liikkumismuodon auton sijasta, kuten kävelyä ja pyöräilyä. Siksi urheilu, hyvinvointi ja liikunnallisuus korostuvat molempien toiminnassa. Kohderyhmänä muun muassa nuoret ja nuoret aikuiset yhdistävät molempia tahoja.

 

Etenkin korona-aikana on korostunut yhteisön ja yksilön hyvinvointi. Etenkin henkinen hyvinvointi on ollut keskipisteessä. Teema, jota molemmat kumppanit korostavat toiminnassaan. HIFK tarjoaa suoraan urheilun kautta hyvinvointia. Redi palveluillaan ja tarjonnallaan monipuolista hyvinvointia asiakkailleen, kuten kulttuuria, ravintoa, urheilua. Sosiaalinen puoli korostuu molempien toiminnassa vahvasti. Molemmat yhdistävät ihmisiä ja tuo lähialueiden asukkaita yhteen.

 

Yhtenä esimerkkinä hyvinvoinnin ja liikunnallisuuden edistämisen puolesta on HIFK:n yhteistyökumppani ja Redissä urheilullista puolta näkyvästi tarjoava ja tukeva Stadium, joka Redissä palvelee ja tukee asiakkaita heidän oman hyvinvoinnin edistämisen puolesta. Stadiumin lisäksi yhteistyö palvelee molempia. Redin oma yhteisö löytää HIFK:sta arvoihin ja teemoihin sopivan seuran ja HIFK tarjoaa omalle yhteisölleen kauppakeskusympäristön, joka tukee heille tärkeitä asioita, muun muassa hyvinvointi, liikunnallisuus, urheilu.

 

Kaksi osapuolta kohtaavat yhteistyössä: perinteinen HIFK sekä nuorekas Redi – molemmat kuitenkin uudistuvia, urbaaneja ja yhteisöllisiä omilla aloillaan. Molemmat tuovat kaupungin yhteisöä yhteen tarjoten aidointa ja parhainta stadilaisuutta. Siksi yhteistyö on luonnollinen tapa tuoda kaksi kaupunkia rakastavaa toimijaa yhteen.

 

Lisätietoja yhteistyöstä tarjoavat HIFK:n toimitusjohtaja Jarno Salmivuori, sekä Redin kauppakeskusjohtaja Tanja Linsiö, p. 050 342 6057,