Skip to main content

Scrolla ner för att läsa på svenska

Ollaan yhtä hymyä!

HOPE -teemaottelu
Su 19.8.2018 HIFK – AC Kajaani klo 18.30 Telia 5G-Areena

Icehearts -teemaottelu
Ma 17.9.2018 HIFK – Klubi04 klo 18.30 Telia 5G-Areena

Lasten ja nuorten liikuttaminen on HIFK Fotbollin toiminnan ytimessä. Perheiden hyvinvointi on yhteiskuntamme kestävän kehityksen perusta. Jalkapallo harrastuksena kehittää sekä yhteisöllisiä että liikunnallisia taitoja. Haluamme tukea yhteisönä perheiden hyvinvointia mahdollistamalla hyvän mielen jalkapalloharrastuksen sekä luoda otteluelämyksiä kaikille.

HIFK Fotbollin edustusjoukkue pelaa syksyllä 2018 hyväntekeväisyysottelut lapsia, nuoria ja perheitä auttavien toimijoiden tukemiseksi. Tule mukaamme tukemaan HOPE – yhdessä ja yhteisesti ry:n ja Icehearts ry:n toimintaa sekä ilahduttamaan lapsiperheitä jalkapalloelämyksellä. Tuet samalla HIFK Fotbollin joukkueiden toimintaa ja jalkapalloharrastuksen mahdollistamista kaiken ikäisille.

Tukeminen ja auttaminen on helppoa
1. Lahjoita Teemaottelu-lippupaketti Hopen ja/tai Iceheartsin asiakasperheille. Ostamalla teemaottelu-lippupaketin mahdollistat sekä otteluelämyksen perheille että rahalahjoituksen yllämainittujen toimijoiden toiminnan tukemiseen.

– Kaikki lippupaketeissa ostetut liput lahjoitetaan HOPEn ja Iceheartsin asiakasperheille.
– HIFK Fotboll lahjoittaa lisäksi jokaisesta teemaottelu-lippupaketissa ostetusta lipusta viisi (5) euroa paketin ostajan valitsemalle toimijalle (HOPE ja/tai Icehearts).

2. Tuo itsellesi tarpeettomat ja ehjät harrastusvälineet su 19.8. teemaottelun -keräyspisteelle.
HIFK Fotboll järjestää harrastevälinekeräyksen Telia 5G-Areenalla HOPE-teemaottelun yhteydessä
klo 16.30 – 18.30. Toimitamme keräykseen tuodut harrastusvälineet ja -tarvikkeet edelleen
HOPE-organisaation asiakasperheille luovutettavaksi.

Tule mukaamme jakamaan iloa!

Lisätietoja HIFK Fotbollin teemaotteluista:
Minna Siitari, puh. 040 – 536 4031,
Christoffer Perret, puh. puh. 040 – 844 3250,

HOPE – yhdessä ja yhteisesti ry
Hope – yhdessä ja yhteisesti ry tekee todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa
tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen. HOPE – Yhdessä ja yhteisesti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka toimii 20 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

HOPE-organisaatiolla oli viime vuonna pääkaupunkiseudulla 2083 asiakasperhettä ja 5080 lasta. Hopen harrastustuen piirissä oli yli 300 lasta ja nuorta. Avun ja tuen tarve on jatkuvaa. Lahjoituksia tekivät pääsääntöisesti yksityishenkilöt, mutta myös yritykset ovat tärkeässä roolissa toiminnan ja avun jatkumisen kannalta. Vuonna 2017 HOPE tarjosi vapaa-ajan elämyksiä perheille sekä lastensuojelulaitoksiin sekä muualle kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille mm. urheilutapahtumiin, sirkukseen, uimaan ja huvipuistoihin.

Lisätietoja: www.hope.fi

Icehearts ry
Icehearts yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa lasten harrastustoimintaa ja tarjota heille yhteisön tukea.
Iceheartsin työväline on joukkueurheilu, kouluissa tehtävä tukityö sekä yksilö- ja perhetyö. Lapsille järjestettävä iltapäivätoiminta ja harrastustoiminta tähtäävät osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lasten ja nuorten osallistaminen harrastustoimintaan auttaa ennaltaehkäisemään syrjäytymistä, edistää nuorten sosiaalisia taitoja ja luo pitkäkestoisen sekä turvallisen aikuisen läsnäolon läpi kasvun nivelvaiheiden. Icehearts-joukkueen johtajana toimii joukkueen kasvattaja, jolla on ammatilliset valmiudet kasvattajana toimimiseen.

Tällä hetkellä Suomessa toimii 37 Icehearts-joukkuetta kymmenellä eri paikkakunnalla. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle. Kaikkiaan Iceheartsin toiminnassa on mukana noin 600 lasta ja nuorta. Icehearts-toiminta pitää sisällään lupauksen: Me olemme läsnä koko 12 vuotta kestävän matkan ajan. Aina ja kaikkialla, missä tukea tarvitaan

Lisätietoja: www.icehearts.fi

Lekande lätt tillsammans!

HOPE-temamatch
Sö 19.8.2018 HIFK – AC Kajaani kl. 18:30 på Telia 5G-Areena

Icehearts-temamatch
Må 17.9.2018 HIFK – Klubi 04 kl. 18:30 på Telia 5G-Areena

Barns och ungdomars motion är HIFK Fotbolls kärnverksamhet. Familjers välmående är grunden för en hållbar utveckling i vårt samhälle. Fotboll som hobby utvecklar både sociala och idrottsliga färdigheter. Vi vill som gemenskap stöda familjers välmående genom att möjliggöra en trevlig fotbollshobby och erbjuda fantastiska matchupplevelser för alla.

HIFK Fotbolls representationslag spelar hösten 2018 välgörenhetsmatcher för att stöda organisationer som stöder barn, unga och familjer. Kom med och hjälp oss stöda HOPE – yhdessä ja yhteisesti ry:s och Icehearts ry:s verksamhet. Samtidigt glädjer du barnfamiljer genom att bjuda dem på uppevelsen av en fantastisk fotbollsmatch, och möjliggör fotboll som hobby inom HIFK för folk i alla åldrar.

Att stöda och hjälpa är lätt

1) Donera ett Tematmatch-biljettpaket till HOPEs och/eller Icehearts’ kundfamiljer. Genom att köpa ett biljettpaket till temamatchen erbjuder du en matchupplevelse för familjerna, och samtidigt går en pengadonation till respektive organisation.

– Alla biljetter som köps via temamatch-biljettpaketen doneras till HOPEs och Icehearts’ kundfamiljer.
– HIFK Fotboll donerar dessutom för varje biljett såld som en del av temamatch-paketen fem (5) euro till den aktör som köparen väljer (HOPE och/eller Icehearts).

2) Hämta idrottsutrustning som är hel, men som du inte själv behöver, till insamlingspunkten vid temamatchen 19.8. HIFK Fotboll ordnar en hobbyutrustnings-insamling vid Telia 5G-Areena i samband med HOPE-temamatchen kl. 16:30-18:30. Vi levererar all utrustning som lämnats in vidare till HOPE för distribution till deras kundfamiljer.

Kom med och dela glädje!

Tilläggsinfo om HIFK Fotbolls temamatcher:
Minna Siitari, tfn 040-536 4031,
Christoffer Perret, tfn 040-844 3250,

HOPE – yhdessä ja yhteisesti ry
Hope – yhdessä ja yhteisesti ry (fri översättning: tillsammans och gemensamt) förverkligar drömmen om att barn i Finland skulle ha mer jämlika möjligheter till en bra vardag. HOPE – Yhdessä ja yhteisesti ry är en politiskt och religiös obunden organisation, som verkar genom 20 lokala organisationer på olika håll i Finland.

HOPE-organisationen hade förra året 2083 familjer och 5080 barn i sin kundkrets i huvudstadsregionen. Hopes hobbystöd gick till över 300 barn och unga. Behovet av hjälp och stöd är ständigt. Donationer kommer in främst från privatpersoner, men också företag har en viktig roll i att trygga att verksamheten fortsätter och hjälpen går fram. År 2017 erbjöd HOPE fritidsupplevelser åt familjer, och åt barn på barnskyddsinstitutioner, samt åt barn som är placerade utanför hemmet på annat håll. Aktiviteterna inkluderade besök till bl.a. idrottsevenemang, cirkus, simning och nöjesparker.

Tilläggsinfo: www.hope.fi

Icehearts ry
Föreningen Icehearts jobbar för att möjliggöra hobbyverksamhet för barn och ge dem stöd från samhällets sida.

Icehearts jobbar främst genom lagsport, stödarbete i skolor samt genom individuellt- och familjearbete. För barn ordnas eftermiddags- och hobbyverksamhet som strävar till att öka deltagande och välmående.

Att få barn och unga med i hobbyverksamhet hjälper till att förebygga marginalisering, befrämjar barns och ungas sociala färdigheter, och skapar en långsiktig och trygg vuxennärvaro genom uppväxtens olika faser. Som ledare för Icehearts-lagen fungerar en lagpedagog, som har professionella färdigheter att fungera som pedagog.

Idag fungerar 37 Icehearts-lag på tio orter i Finland. Varje lag är en 12-årig gemensam resa – från barndomen till vuxenlivets tröskel. Totalt sett omfattar verksamheten cirka 600 barn och unga. Icehearts-verksamheten innehåller ett löfte: Vi finns här under hela den 12 år långa resan. Alltid och överallt där stöd behövs.

Tilläggsinfo: www.icehearts.fi