Skip to main content

(linkki suomenkieliseen versioon)

Bolagsstämman ordnades

HIFK Fotboll Ab höll bolagsstämma 29.1.2018. Stämman intresserade aktieägarna, och auditoriet som bokats för stämman var så gott som fullsatt.

HIFK:s resultat för år 2017 var bättre än väntat, primärt pga kostnadsnedskärningarna som började på sommaren, samt en extra match. Förlusten minskade från i fjol med över 100 tusen euro, och stannade nu på c. 85 tusen euro. Bolagets egna kapital är rejält på plus efter en framgångsrik aktieemission.

Förändringar i styrelsen

Bolagets styrelse har ny sammansättning efter bolagsstämman.

Kaarlo Kankkunen som varit styrelseordförande i några år lämnar ordförandeskapet, men fortsätter som styrelsemedlem.
Som ny styrelseordförande fungerar moderföreningen HIFK Soccer rf:s ordförande Christoffer Perret:
– ”Efter en lång tillväxt inom HIFK har vi stillsammare skede på gång, och då är det bra att se över huset. Det här är för oss ett tillfälle att föra representationslaget och den övriga föreningen närmare varandra, och få saker på plats inför nästa tillväxtperiod. HIFK Fotboll har nu en ordförande, och styrelserna förs närmare varandra.”

Den nya styrelsens sammansättning är:
Christoffer Perret, ordförande
Jan-Erik Eklöf (ny)
Joona Haavisto
Kaarlo Kankkunen

Tero Korhonen sköter fortsättningsvis verkställande direktörens uppgifter.

HIFK söker en sportchef

HIFK kommer att anställa en sportchef för att utveckla och förstärka klubbens tränings- och tävlingsverksamhet. Den nya sportchefen anställs inom de närmaste månaderna.

Lagbygget framskrider

Representationslagets chefstränare Teemu Kankkunen presenterade efter bolagsstämmans officiella del en översikt över tävlingsverksamheten. Lagbygget är i ett bra läge, men vi söker ännu några kompletteringar. Vi vill spela anfallsfotboll som ser ut som HIFK. Representationslaget i Ettan och reservlaget HIFK/2 i Tvåan fungerar mycket nära varandra, och under samma träningsledning. För spelarna ger det här en lysande tillväxtplats.