Skip to main content

120-vuotias onnittelee 100-vuotiasta

Tänään, keskiviikkona 6. joulukuuta 2017 juhlimme kotimaamme Suomen sataa vuotta itsenäisenä
valtiona.

Itsenäisen Suomen ja HIFK:n kohtalot kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa. Maamme itsenäisyys on
aina ollut seurallemme tärkeä asia. Vapaan Suomen vuoksi seuramme jäseniä lähti osana jääkäriliikettä
aikoinaan sortovaltaa uhmaten vieraille maille sotilaskoulutukseen. Ja kun itsenäisyys oli parikymmentä
vuotta myöhemmin uhattuna, tähtirinnat lähtivät rintamalle isänmaataan puolustamaan. Menetykset
olivat raskaita, mutta elämä jatkui – kaikesta huolimatta.

Suurimman osan kuluneesta sadasta vuodesta olemme toki saaneet elää rauhan oloissa.
Urheiluseurana HIFK on ollut mukana rakentamassa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Urheilu tuo
yhteen hyvinkin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, jotka kohtaavat toisensa ja ponnistelevat yhdessä
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Niinpä urheilu on omalta osaltaan muokannut Suomea sellaiseksi
kuin maamme tänä päivänä on.

Sataan vuoteen mahtuu ylämäkeä, alamäkeä ja monta mutkaa väliin. Tämä pätee sekä itsenäiseen
Suomeen että HIFK:hon. Menestyksen ohella on koettu myös vastoinkäymisiä, mutta yhteistyön voimin
niistä on aina kyetty nousemaan. Tämä luo uskoa siihen että myös tulevaisuuden ongelmat ovat
ratkaistavissa ja vaikeudet voitettavissa. Urheilusta tiedämme että hyvä joukkue on enemmän kuin
osiensa summa. Samalla tavalla pienikin kansa voi olla kokoaan suurempi.

Nostamme tänään kotimaallemme maljan kuluneen vuosisadan kunniaksi. Olkoon Suomen toinen
itsenäinen vuosisata vähintään yhtä suuren edistyksen aikaa kuin ensimmäinen! HIFK on varmasti
mukana antamassa oman panoksensa suomalaiseen urheiluelämään myös tulevan sadan vuoden
aikana.

 

120-åringen gratulerar 100-åringen

Idag, onsdagen den 6 december 2017 firar vi Finlands hundra år som självständig nation.

Det självständiga Finlands och HIFK:s öden är sammanflätade på många sätt. Finlands självständighet
har alltid varit viktig för vår förening. För att befria Finland trotsade många av våra medlemmar den
dåtida förtryckande regimen genom att ansluta sig till jägarrörelsen och resa till främmande land för att få
militär utbildning. Och när självständigheten var hotad drygt tjugo år senare, drog de stjärnprydda till
fronten för att försvara fosterlandet. Förlusterna var stora, men livet fortsatte – trots allt.

Den största delen av de gångna hundra åren har vi dock fått leva i fredstid. HIFK har som idrottsförening
varit med om att bygga upp det finländska medborgarsamhället. Idrotten för samman människor med
varierande bakgrund, människor som möter varandra och strävar tillsammans mot ett gemensamt mål.
På sitt eget sätt har idrotten bidragit till att göra Finland sådant som vårt land idag är.

På hundra år hinner man uppleva såväl goda som dåliga dagar, och mycket däremellan. Detta gäller
både för det självständiga Finland och HIFK. Framgångar har varvats med bittra nederlag men genom
samarbete har man kommit igen, gång efter gång. Detta ger tilltro till att problem kan lösas och
svårigheter övervinnas även i framtiden. Från idrotten vet vi att ett bra lag är mer än summan av sina
delar. På samma sätt kan också ett litet folk vara stort.

Vi lyfter idag en skål för vårt fosterland för att fira de hundra åren. Må Finlands andra självständiga sekel
vara en tid av minst lika stora framsteg som det första! HIFK kommer definitivt att vara en synlig del av
det finska idrottslivet också under de kommande hundra åren.