Skip to main content

HIFK Soccer rf logo

Styrelsen för HIFK Soccer rf sammankallar härmed föreningens medlemmar till höstmöte tisdagen den 22 november 2016 kl. 18:00.

Plats: Etu-Töölön lukio, Arkadiagatan 26.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden (budget, verksamhetsplan, val av ordförande, val av styrelse).

 

Styrelsen


 

HIFK Soccer rf:n hallitus kutsuu täten koolle yhdistyksen jäsenet syyskokoukseen tiistaina 22. marraskuuta 2016 klo 18.00.

Paikka: Etu-Töölön lukio, Arkadiankatu 26.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat (talousarvio, toimintasuunnitelma, puheenjohtajan valinta, hallituksen valinta).

 

Hallitus