Skip to main content

HIFK Soccer rf och den italienska fotbollstränaren Fabrizio Piccareta har förhandlat i god anda under våren efter att FIFA beslutade om att försätta HIFK i ett spelarregistreringsförbud, som omfattar föreningens fotbollsverksamhet för herrar och pojkar över 15 år.

Beslutet är en följd av avtalstvisten mellan HIFK Fotboll Ab, som gick i konkurs i början av året, och Piccareta. Enligt det internationella fotbollsförbundets tolkning gäller registreringsförbudet även HIFK Soccer rf:s verksamhet, trots att föreningen inte var en part i tvisten.

Förhandlingarna mellan parterna har nu lett till ett resultat, som går ut på att Piccareta förbinder sig till att dra tillbaka ärendet från FIFA:s domstol ifall HIFK Soccer rf betalar honom 35 000 euro senast i mitten av juli. Efter betalningen skulle spelarregistreringsförbudet upphävas.

HIFK Soccer rf:s styrelse har denna vecka beslutat om att inleda en stödkampanj under namnet Framåt, vars mål är att säkra finansieringen som behövs för att kvittera skulden. Vi har redan börjat sälja seriebiljetter i vår webbshop och kommer dessutom att släppa fler stödprodukter till försäljning inom kort.

– Jag är nöjd över att vi har kunnat hitta ett samförstånd i god anda med Piccareta för att lösa den här tvisten. Vi har rett ut olika alternativ, av vilka detta förhandlingsresultat är det överlägset lättaste och förmånligaste ur föreningens synvinkel. Vi skulle nu klara oss med bara en tredjedel av den ursprungliga summan och skulle dessutom snabbt få den här saken ur dagordningen, kommenterar HIFK Soccer rf:s ordförande Christoffer Perret.

– Att lösa den här tvisten är samtidigt en livsviktig sak för föreningens framtid. Då spelarregistreringsförbudet upphävs kan vi åter registrera nya spelare samt vara ett lockande alternativ för målmedvetna juniorspelare även i framtiden, fortsätter Perret.

Skaffa seriebiljetter här!