Skip to main content

På HIFK Soccer rf:s extra föreningsmöte i början av midsommarveckan valdes en ny styrelse för föreningen för tiden 1.7.-31.12.2024.

Styrelsens långvariga vice ordförande och sekreterare Jan-Erik Jeje Eklöf valdes till ny ordförande medan Kim Ek, Hanna Khalili och Dan Nordström fortsätter som styrelsemedlemmar. F.d. ordförande Christoffer Perret hade redan tidigare meddelat att han avgår som ordförande vid slutet av juni. Viktor Fagerudd, Perttu Hillman och Jani Rasinkangas valdes in i styrelsen som nya medlemmar.

Här följer en presentation av medlemmarna i den nya styrelsen.

Jan-Erik Jeje Eklöf

Jan-Erik Jeje Eklöf, ordförande

Jag är en fotbollsfantast, som varit involverad i olika fotbollskretsar i flera årtionden. På 1980- och 90-talet spelade jag aktivt i huvudstadsregionens universitetsserie. I tre årtionden var jag med i lagledningen för ett lägre divisionslag, som bestod av teknologer och diplomingenjörer. Tidigare har jag spelat i IFK:s KKI-lag samt varit domare i Helsingfors distrikt under åren 2005-2019.

Jag kom med i HIFK Soccer rf:s styrelse 2015 och har där fungerat som vice ordförande och sekreterare. År 2018 blev jag ombedd att ställa upp i HIFK Fotboll Ab:s styrelse och fungerade som dess styrelseordförande 2021. Dessutom har jag under ett års tid varit medlem i Futsal-ligans styrelse.

Det är av största vikt att vi utvecklar och stärker vår juniorverksamhet, då juniorerna representerar föreningens framtid. Samtidigt fortsätter vi självklart med utvecklandet av hela föreningens verksamhet med målsättningen att skapa goda verksamhetsförutsättningar för alla lag och hela föreningen. Jag hoppas även på att vi kan stärka kamratskapen och gemenskapen inom föreningen.

En gång IFK, alltid IFK!

 

Viktor Fagerudd

Viktor Fagerudd, vice ordförande, sekreterare

Jag är en 28-årig helsingforsare, som i olika roller varit med i HIFK:s fotbollsverksamhet sedan säsongen 2018. Åren 2019-2021 och 2023 var jag anställd inom föreningens kommunikation och utöver det har jag varit aktiv som frivillig både inom fotboll och futsal. Detta år har jag tillsammans med vårt kommunikationsteam varit med i planerandet och förverkligandet av föreningens kommunikation, säsongskortsförsäljningen samt Framåt-kampanjen. För mig är HIFK en hjärtesak och jag har varit IFK-supporter i föreningens alla grenar ända sedan barndomen.

På vårt första möte valdes jag till vice ordförande och sekreterare i HIFK Soccer rf:s styrelse och dessutom hör föreningens kommunikation till mitt ansvarsområde. Jag valde att ställa upp som kandidat till den nya styrelsen, eftersom jag vill vara med och utveckla min kära förening på ett helhetsmässigt plan samt bidra till att bygga upp en mer hållbar framtid. Som bekant har föreningens verksamhet under de senaste åren stött på många svåra utmaningar, och därför anser jag att ett av de allra viktigaste målen just nu är att både inom föreningen och omkring den skapa mer positivitet och tro på en ljusare framtid. Nu går vi framåt tillsammans!

 

Kim Ek

Kim Ek, medlem

Jag är proffs inom företags- och säljledning och har varit med i HIFK-familjen sedan 1970-talet. Fotbollsverksamheten i föreningen är bekant för mig i egenskap av lagledare sedan tio år tillbaka.

För tillfället är jag lagledare för vårt B-juniorlag (U17) och i styrelsesammanhang är jag inne på mitt tredje år. På fritiden trivs jag bäst med att cykla och är dessutom en stor vän av Italien.

 

 

Perttu Hillman (egen bild).

Perttu Hillman, medlem

Som helsingforsare har HIFK och fotboll alltid stått nära mitt hjärta. Nu är jag med stor iver med i styrelsen för att verka för HIFK Soccer rf:s och HIFK:s fotbollsverksamhets framtid. Jag har tidigare även varit vd för HIFK Fotboll Ab.

HIFK är en viktig sak för helsingforsarna. Den lojala supportergemenskapen, alla spelare, spelarnas föräldrar, funktionärer och alla andra som är med i vår gemenskap förtjänar mer på alla spelplaner enligt mig. Ditåt är vi på väg, tillsammans!

I arbetslivet har jag en lång karriär som vd på olika företag inom kommunikation, media och medieteknologi. Jag är med i Helsingfors stadspolitik och fungerar för tillfället som vice ordförande för Helsingfors polisinrättnings delegation. Till mina andra förtroendeuppdrag hör Drumsöstiftelsens styrelse samt Samlingspartiets partifullmäktige.

Av mina övriga fritidshobbyer kan nämnas musik, karate, golf och jakt. Utan att glömma mitt intresse för fotboll – utöver de inhemska serierna har jag även ett intensivt förhållande till engelsk fotboll.

En gång IFK, alltid IFK.

Hanna Khalili

Hanna Khalili, medlem

Jag har varit med i föreningens verksamhet sendan 2016, då min son blev fotbollsintresserad tack vare Åke Lindmans fotbollsskola. Min kärlek för föreningen vaknade vid första ögonkastet och mina fyra år som lagledare för ett juniorlag lärde mig mycket om lagets och föreningens verksamhet.

Under årens lopp har jag även deltagit i föreningens utvecklingsprojekt och tilldelats två Årets Kamrat-pris som belöning för min aktivitet. På fritiden spelar jag fotboll i HIFK Stadin Mimmit Blue-laget, vars lagledare jag även är.

Många känner säkert också igen mig från herrlagets matcher, där jag har varit med som frivillig i matchteamet sedan 2018. Med arbetet i styrelsen vill jag bidra med min insats för utvecklandet av föreningen och dess verksamhet.

 

Dan Nordström. Bild: Pasi Aalto.

Dan Nordström, medlem

Speciellt viktiga saker i styrelsearbetet enligt mig är transparens, utveckling och ansvarsfullhet. Hobbyverksamhet för damer och unga är viktigt och jag anser att dessa är delområden som vi behöver utveckla och på så sätt få tillväxt i vårt medlemsantal.

Jag vill försäkra mig om att vår organisation kan svara på framtida utmaningar samt uppnå de målsättningar vi ställt upp. Mitt mål är att hjälpa till med att främja hållbar utveckling, ekonomisk stabilitet samt skapa mervärde åt alla grupper i vår gemenskap.

Utöver styrelsearbetet har jag varit aktiv som frivillig i HIFK inom bl.a. herrlagets matchteam samt som lagledare för damlaget i futsal. Jag var med om att vinna FM-guld i futsal under de två senaste vårarna och tilldelades Årets Kamrat-priset år 2021.

På fritiden är jag en aktiv motionerare, volontärarbetare samt IFK-supporter oavsett gren. Jag väntar med iver på att få jobba med er alla samt på att få bidra med mitt kunnande till vår Förening. Tack för ert förtroende och stöd.

 

Jani Rasinkangas

Jani Rasinkangas, medlem

HIFK har funnits i mitt hjärta ända sedan jag var liten. Hela mitt liv har handlat om fotboll, först på planen och senare vid plankanten. Jag har aktivt följt med HIFK:s fotboll ända sedan de senaste divisionsåren.

I det civila är jag företagare, men i övrigt är min vardag väldigt långt präglad av HIFK. Mina båda söner spelar i föreningens juniorer och jag fungerar även som lagledare för U14-laget.

Det är helt unikt att få jobba tillsammans med juniorerna, föräldrarna och tränarna i just den här föreningen. HIFK-gemenskapen är en stor grej för mig och för Helsingfors. Då jag blev vald till styrelsen ville jag absolut vara med och hjälpa den här kära föreningen med mitt kunnande. Jag vill vara med och utveckla IFK:s juniorer samt hela föreningen i riktningen mot en bättre och mer hållbar framtid. Det finns bara en väg att gå – Framåt tillsammans!

 

På artikelbilden från vänster: Jani Rasinkangas, Kim Ek, Jan-Erik Jeje Eklöf, Hanna Khalili och Viktor Fagerudd. Dan Nordström och Perttu Hillman saknas på bilden.

Fotograf (ifall inget annat nämns): Tero Niskanen.