Skip to main content

Bästa IFK:are,

Det har blivit dags att för min del säga tack och (snart) farväl.

Jag slutar som ordförande 30.6.2024 och som verksamhetsledare redan 31.5.2024.

Bakom beslutet ligger ingen större dramatik, utan det är ett beslut jag meddelat styrelsen och föreningsmötet redan i höstas. Jag har fungerat som föreningens ordförande i närmare 10 år, och upplever att det skulle göra både föreningen och mig gott att byta ordförande. Jag fortsätter som ordförande ännu hela juni månad, men en ny ordförande bör ta över från och med 1.7.2024.

Verksamhetsledaruppgifterna och det operativa ansvaret övergår redan från början av juni till Mikael ”Migu” Airava. Migu kommer alltså att fungera som högsta förman för personalen med rapporteringsansvar till styrelsen.

HIFK står inför en ny strategiperiod, där de följande 5-10 åren är en viktig tid. På torsdag (i övermorgon) håller vi ett föreningsmöte där vi bl.a. diskuterar framtiden. Den diskussionen är nu mycket aktuell:

  • i vilken riktning skall HIFK:s fotboll utvecklas
  • på vad skall HIFK Soccer rf sätta sina resurser
  • vad skall vi prioritera?
  • ett förslag på hur vi kunde få registreringsförbudet (Piccareta-fallet) bakom oss

Efter vårmötet den 30.5 kommer vi i juni att hålla ett extra föreningsmöte för att välja ny ordförande och komplettera styrelsen. En separat kallelse kommer till det mötet. Det har funnits en del förslag till och förfrågningar om kandidater, men om du har goda kandidater till ordförande och/eller styrelsen, ta gärna kontakt med mig eller någon annan i styrelsen.

På tio år ryms en mängd människor, upplevelser, känslor, glädje och tårar. Jag säger inte ännu farväl, eftersom jag fortsätter ännu en månad. Jag ville ändå i det här skedet berätta om förändringen, så att alla föreningens medlemmar och intressenter kan förbereda sig för personbyten i juni och juli.

Som ett sammandrag:

  • Mikael ”Migu” Airava börjar som verksamhetsledare från 1 juni 2024
  • I juni väljs en ny ordförande, som börjar den 1 juli 2024
  • I juni finns det också möjlighet att komplettera styrelsen
  • Vi informerar senare om kandidatuppställning till ordförande- och styrelseposter

Med vänliga hälsningar,

Christoffer Perret, ordförande
HIFK Soccer rf