Skip to main content

Perttu Hillman har valts till HIFK Fotboll Ab:s nya verkställande direktör. Han tillträdde sin tjänst onsdagen den 16.11.2022.

Perttu Hillman har en lång erfarenhet av styrelsearbete samt företagsledningsuppdrag från marknadsförings-, kommunikations- samt forskningsföretag. Hans senaste erfarenhet kommer från analysföretaget Insight360 Oy, där han var verkställande direktör.
”Det säger sig självt att jag alltid varit IFK:are av hela mitt hjärta. Jag tar tacksamt emot utmaningen, och tar mig an uppgiften med entusiasm. Jag tror jag kan hjälpa HIFK genom mitt arbete”, konstaterar Hillman.

Jan Walden som under hösten fungerat som styrelsens ordförande avstår från medlemsskapet i styrelsen på grund av ett arbetsåtagande. Styrelsen har valt Janne Räsänen som ny ordförande för HIFK Fotboll Ab.