Skip to main content

HIFK fotboll Ab ordnade den 1.9.2022 ett informationstillfälle om klubbens ekonomiska situation samt andra aktuella ämnen. Under tillfället meddelade man att HIFK kommer spela Veikkausligasäsongen till slut tack vare sammanslutningen, samt nya partners och ägararrangemang. HIFK Fotboll Ab:s nya ordförande Jan Walden lovade informera noggrannare om ägararrangemanget senare.

“Till räddningsinsatsen behövdes ett bolag med syfte att fungera som HIFK Fotboll Ab:s huvudägare. Under processens gång upptäckte vi att grundandet av ett bolag med detta syfte hade varit för långsamt och krångligt, så vi bestämde oss för att dra nytta av TWK Enterprise Oy, som i princip avslutat sin verksamhet. Lördagen den 8.10 ordnade vi en bolagsstämma för alla ägare, där förändringen av bolagets verksamhet och karaktär konstaterades. Detta betonades i och med att man valde att byta bolagets namn till Stadin Röda Oy Ab” säger Jan Walden.

Tidigare har huvudägaren av HIFK Fotboll Ab varit Helsingin Tähdet Oy, vars ägandeandel var cirka 55%. I och med de nya arrangemangen överlämnade Helsingin Tähdet 40% av aktiekapitalet till Stadin Röda Oy Ab (tidigare TWK Enterprise Oy). Ett villkor för överlämnandet var att Stadin Röda ordnar ett belopp som bedöms räcka till för att HIFK ska kunna spela säsongen till slut. Detta villkor har uppfyllts.

Beloppet som krävdes har samlats in från flera olika håll: Genom långfristiga kapitallån från Stadin Röda till HIFK, nya partneravtal, nya serviceavtal och konvertering av skulder till aktier i Stadin Röda. Några av de nya partnerna har gått in som ägare av Stadin Röda, andra inte.

Det huvudsakliga motivet för alla partners, oavsett sättet att stödja på, har varit att rädda HIFK herrarnas representationslag samt en tro på framtiden. “Tidigare har man inom HIFK talat om placering och placerare. Själv anser jag att det mer är fråga om att visa sitt stöd och känslomässiga band till Röda, känna till vår historia samt att respektera vårt brand. Vi har naturligtvis lovat våra nya sponsorer att vi är värda deras förtroende”, fortsätter Walden.

De administrativa processerna pågår ännu. Stadin Röda Oy Ab:s styrelse sammanträder under den kommande veckan och HIFK Fotboll Ab:s extrainsatta bolagsstämma äger rum den 11.10.2022. På agendan står val av styrelse.

Stadin Röda Oy Ab har för tillfället 11 aktieägare, vilka äger minst 5% av bolaget. De ägare som gett lov till att deras namn publiceras är HIFK Soccer Rf, Belker Oy, Highbury Hill Investment Oy, FN Electro Oy, Sport Content Oy, Elmis Holding Oü, Get Nasty Oy samt Rene Östermans grupp Liffen Old Boys. Stadin Röda Oy Ab äger fortfarande en del av sina aktier själv, och bolaget är redo att förhandla om försäljning av aktier till HIFK-sinnade parter för att utveckla HIFK:s verksamhet.

Som en del av räddningsinsatsen har HIFK efter Stadin Rödas förhandlingar slutit partneröverenskommelser med FN Electro Oy och Copart Suomi Oy, vilket nu kan publiceras. Två andra partneröverenskommelser kommer att tillkännages senare i enlighet med överenskommelse mellan parterna.

HIFK Fotboll Ab vill rikta ett varmt tack till både nuvarande och nya partners. Ert stöd har varit oerhört värdefullt. “Supportrarna och föreningen gav oss först möjligheten att ta oss igenom sommaren och på samma gång tid att hitta de sponsorerna vi behövde. De nya partnerna fortsatte på ett vackert sätt supportrarnas arbete”, tackar Walden.

Jan Walden framhåller slutligen vissa aspekter rörande ekonomin. “Det står klart att HIFK kommer göra en stor förlust under detta verksamhetsår. Detta beror dels på detta års misslyckanden, och dels på tidigare års ekonomiska barlast. Till det kommande räkenskapsåret kommer vi antagligen ta med oss en del av barlasten, men med måtta. Framtidens utgifter ska mätas efter realistisk avkastning. De nya partnerna hjälpte HIFK hit, fortsättningen är upp till oss själva. Försäljningen av säsongskort som inleds efter säsongen kommer visa riktning åt HIFK:s tillgängliga medel”, sammanfattar Walden.

Jan Walden

HIFK Fotboll AB:s styrelseordförande