Skip to main content

Den nya gymnastikföreningen har tagit form från och med april, då gymnastikföreningarna Alppilan Salamat, Voimisteluseura Kieppi och Suomen Taitovoimisteluklubi fattade beslut om att förenas. Dessa tre Helsingforsföreningar kommer framöver att vara en del av HIFK och därmed gå under namnet HIFK Gymnastics.

Verksamheten börjar i juni då idrottarna, personalen och verksamheten i de tre föreningarna flyttar över till den nya föreningen. HIFK Gymnastics är specialiserat på redskapsgymnastik och kommer att ha över 2000 medlemmar. Därmed blir HIFK Gymnastics en vägvisare inom den finländska gymnastiken. HIFK Fotbolls sportchef Mika Lönnström gläds åt att HIFK-familjen växer i form av en helt ny idrottsgren:

– Då jag tänker på det i oktober 1897 grundade HIFK så tänker jag på en mångsidig förening med många olika idrottsgrenar. HIFK Gymnastics förstärker vår redan sen tidigare omfattande repertoar av HIFK-sektioner och passar dessutom perfekt in i de tankar jag nämnde i den första meningen. Vi vill varmt välkomna den här nya, stora gymnastikföreningen till HIFK-familjen, säger han.

HIFK Fotboll har redan tidigare samarbetat med andra sektioner inom HIFK. Som ett exempel på detta är Stadin Skular -projektet, som drivits tillsammans med ishockeyn och som har som syfte att uppmuntra barn till att hålla på med idrott, att ge barn chansen att bekanta sig med olika idrottsgrenar inom HIFK-familjen samt att bidra till att förbättra barnens sociala färdigheter. HIFK Gymnastics öppnar nu upp möjligheten till samarbete med en helt ny HIFK-sektion:

– Vi har fört ett tätt samarbete med HIFK:s ishockeysektion och nu hoppas vi på att också kunna föra ett liknande samarbete med HIFK:s gymnastiksektion, säger Lönnström.