Skip to main content

Stjärnlägret ordnas i juni i enlighet med rådande begränsningar

HIFK Fotboll ordnar Stjärnlägret planenligt under den första veckan i juni (1.-5.6.2020), men på grund av rådande omständigheter kommer lägret att ordnas i enlighet med THL:s och Bollförbundets instruktioner. Folksamlingar på högst 50 personer är tillåtna från och med den 1.6.2020, vilket betyder att lägret kommer att ordnas på ett sätt där denna begränsning följs.

Eftersom deltagarantalet (inklusive lägerledarna) högst får vara 50 personer, kan vi inte ta emot fler anmälningar till lägret, då kvoten på 50 personer redan är uppfylld. Ifall man vill inhibera sitt deltagande eller har andra frågor om lägret kan man vara i kontakt med lägrets ansvariga ledare Jukka Aakko (jukka.aakko[at]hifkfotboll.fi).

Mer information om Stjärnlägret hittar du på dess egna sidor!