Skip to main content

Vi önskar alla 2018 och 2019 födda flickor och pojkar varmt välkomna att spela fotboll!

HIFK grundar en egen juniorgrupp åt 2018-2019 födda barn med träningar på Väinämöinen i Tölö varje tisdag kl. 17.00-18.00. Gruppen inleder sin verksamhet den 7.5.2024 och är en åldersklass för barn som börjar spela fotboll. Programmet går ut på att tända en gnista för spelet, lekar och motion samt att stöda barnets motoriska utveckling.

HIFK:s nya lag för 2018-2019 födda inleder sin verksamhet den 7.5. Välkommen med och spela fotboll!

Mer om laget kan du läsa på dess egna webbsida.

Anmälningar: markku.mutanen[at]hifkfotboll.fi.

Delta i eller kom och bekanta dig med träningarna!

Träningarna under maj månad är gratis!