Skip to main content

HIFK börjar träna i smågrupper denna vecka

HIFK Fotboll inleder träningspass i smågrupper stegvis under denna vecka. Herrarnas representationslag inledde smågruppsträningen redan idag, medan de övriga lagen i föreningen övergår till denna träningsform torsdagen den 14.5. Under alla HIFK:s träningspass beaktas statsrådets restriktioner om rörlighet och folksamlingar samtidigt som man även följer THL:s, Bollförbundets och Veikkausliigas instruktioner gällande smågruppsträning.

– Vi tycker att det är fint att vi äntligen kan börja träna tillsammans igen i form av smågruppsträning. Förra veckan kunde vi för första gången på länge se ljuset i ändan av tunneln, då vi nu känner till inledningsdatumet för Veikkausliiga. Jag var idag och följde med representationslagets träningar och spelarna utstrålade mycket positiv energi i och med att de nu kunde ta ett litet steg i riktning mot en lite vanligare vardag för en fotbollsspelare, kommenterar sportchefen Mika Lönnström.

– Föreningens alla tränare har nu fått noggranna direktiv gällande smågruppsträningen och dem kommer vi att följa ända fram till slutet av maj. Vi går fortsättningsvis vidare med allas hälsa som prioritet nummer ett och ser till att all vår verksamhet genomförs tryggt ur ett hälsoperspektiv, fortsätter han.

HIFK:s alla träningspass kommer under maj månad att genomföras enligt följande instruktioner:

 • HIFK följer restriktionerna gällande möten och samlingar samt de instruktioner som givits av THL, Bollförbundet och Veikkausliiga.
 • Man ska inte träna fotboll ifall man har minsta lilla symptom eller ifall man hör till någon av riskgrupperna för COVID-19-viruset.
 • Man ska inte delta i smågruppsträningar ifall föräldrarna eller barnet upplever att den personliga smittorisken blir för stor.
 • Högst 10 personer får delta i en ledd aktivitet och minst en av dem ska vara tränare. Från och med den 14.5. får högst 30 personer vistas på samma stora planområde, men deltagarna måste vara indelade i mindre grupper på högst 10 personer. Dessutom får de här mindre grupperna inte ha någon närkontakt med varandra. (RFV 8.5.)
 • Smågruppsträningen genomförs utomhus på lagets egen träningstur. Tränarna delar in spelarna i lämpliga grupper på ett sätt som beaktar bestämmelserna.
 • Under träningspassen strävar man efter att undvika sådana delmoment, under vilka spelarna hamnar i närkontakt med varandra. Ett säkerhetsavstånd på minst två (2) meter mellan deltagarna tillämpas under hela träningspasset.
 • Smågruppsträningar ordnas åt alla åldersklasser födda år 2012 och äldre under tidsperioden 14.5.-31.5.2020. Från och med den 1.6. återgår HIFK till normala lagträningar.
 • Spelare födda år 2013 och 2014 börjar träna den 1.6. då den normala lagträningen återigen inleds. Detta beror på Bollförbundets instruktioner om att smågruppsträning enbart ordnas åt spelare, som sett till sin ålder och nivå klarar av att följa avståndsregeln samt andra viktiga hälsorelaterade instruktioner under hela träningspasset.
 • Smågruppen som tränar tillsammans förblir den samma så länge som möjligt (ända tills lagträningarna börjar). Samma spelare tränar alltså alltid tillsammans under alla träningspass, för att antalet sociala kontakter ska kunna begränsas.
 • Deltagarna använder sig inte av omklädningsrum eller andra sociala utrymmen, utan kommer till planen och åker hem i full träningsutrustning. Man bör även tänka på att undvika närkontakter under resorna till och från träningarna. Exempelvis kommer Väinämöinen-planens omklädningsrum att vara stängda under träningspassen.
 • Träningsturen räcker 55 minuter och mellan turerna används en förflyttningstid på fem minuter. Man får komma till träningsplatsen tidigast fem minuter innan träningsturen börjar.
 • Alla deltagare bör tvätta sina händer hemma både före och efter träningarna. Det rekommenderas även att man använder eget desinfektionsmedel.
 • Under träningarna rör man huvudsakligen bollen med fötterna och kontakt mellan olika spelare undviks. Bollen hämtas till planen med handskar på, men under träningarna är det huvudsakligen bara målvakten som rör vid bollen med händerna.
 • Västar används inte under träningarna. Endast tränaren förvaltar och lägger ut koner eller andra hjälpmedel som behövs under träningarna.
 • Spelarna använder sina egna vattenflaskor och ingen annan får dricka ur samma flaska.
 • Man bör undvika att spotta på planen.
 • Ifall man är tvungen att hosta eller nysa, ska man göra det i ärmen eller innanför skjortan.
 • Alla möten angående träning genomförs på distans.
 • Dessa instruktioner bör gås igenom med hela gruppen på förhand.
 • Om du misstänker att du blivit smittad av covid-19, ska du agera enligt instruktioner från THL och din hemkommun.