Skip to main content

HIFK Fotboll planerar hall för juniorfotboll

HIFK Fotboll har i över ett års tid planerat konkreta åtgärder för att förbättra föreningens juniorers förutsättningar för god hobbyverksamhet inom fotboll. Utvecklandet av juniorverksamheten är en del av föreningens långtidsplan, som strävar efter att förstärka föreningens grunder på lång sikt. Ett av de största hindren för juniorverksamhetens utveckling har varit de bristfälliga resurserna, eftersom HIFK inte har en egen hall för juniorlagens träning under vintersäsongen. Därför har man inom föreningen sedan hösten 2018 jobbat med ett projekt, som har som målsättning att bygga en uppblåsbar fotbollshall till föreningens förfogande.

Projektet har framskridit under ledning av Hanna Khalili och Petri Hänninen från HIFK:s utvecklingsgrupp tillsammans med sportchef Mika Lönnström. HIFK har varit i kontakt med stadens tjänstemän gällande projektet och hittills har 12 möjliga platser för hallen föreslagits. Dessa platsförslag har varit Dals idrottsplan, Kottby idrottspark, Kajsaniemiparken, Brunakärrs motionspark, Skatudden, Mejlans, området vid Brändö och Fiskhamnen, Blåbärslandets sandplan, Månsas, Edesvikens sandplan, Ulfsbyparken och nu som senaste alternativ även Hertonäs idrottspark.

Föreningens behov av en egen hall är uppenbart, eftersom det är svårt att få träningsturer i de inomhushallar som ligger på skäligt avstånd från juniorernas hem, då efterfrågan på dessa turer är stor. Därför har HIFK:s juniorlag huvudsakligen tränat på Väinämöinen-planen i Tölö under vintern. Att en del av Väinämöinen om väderförhållandena tillåter även används som skridskoplan är också en faktor som begränsar vinteranvändningen av planen för fotbollsjuniorer. Av de stora fotbollsföreningarna som är verksamma i Helsingforstrakten är det bara HIFK som inte har en egen inomhushall till sitt förfogande. Den planerade hallen ska uttryckligen vara uppblåsbar, så att planen sommartid skulle vara en utomhuskonstgräsplan.

Om projektet blir verklighet skulle det inte bara vara HIFK som drar nytta av hallen, utan den skulle även gynna staden och dess invånare i en större skala. Genom att erbjuda bättre träningsfaciliteter under vinterhalvåret kunde fotbollen vara ett ännu mer lockande val av idrottsgren för många barn och unga. Platsen för hallen är också av viktig betydelse, eftersom det just nu finns väldigt begränsade möjligheter till inomhusträning i södra Helsingfors. Majoriteten av HIFK:s juniorer bor i stadens södra delar, så det är naturligt att föreningen i första hand har sökt en plats för hallen i närheten av centrum. Enligt erfarenheter från andra liknande, redan genomförda projekt, har tillgången till inomhushall inneburit en ökning på 25 % i antalet hobbyverksamma. Det är skäl att anta att utgången skulle vara liknande även i HIFK:s fall.

Hela projektet är en investering som är värd ca 1,1 miljoner euro och finansieringen för fotbollshallen är redan klar. HIFK står själv för ca 40 % av finansieringen, men utöver det ansöker föreningen om stöd för upp till 32 % av kostnaderna från Regionförvaltningsverket och Bollförbundet (HatTrick-stödet). De resterande 28 % av kostnaderna täcks genom att ansöka om ett lån med staden som garant från Helsingfors stads motionsfond. HIFK:s egen finansiering samt projektplanen är redan klara, så byggprojektet kunde inledas med en gång. Förra veckan har HIFK även kontaktat stadens ledning i detta ärende.

 

Mer information fås av Mika Lönnström, tfn. 040 6639120/mika.lonnstrom[at]hifkfotboll.fi.