Skip to main content

HIFK förstärker sin organisation på juniorsidan, då följande tre träningschefer hädanefter verkar inom föreningen:

  • Olli Orvasto (UEFA A), träningschef och utveckling av träningsverksamheten
  • Mike Keeney (UEFA Pro), träningschef (åldersklasserna U11-U14), spelarutvecklare
  • Mikael Airava (UEFA B), träningschef (åldersklasserna U5-U10), futsalansvarig

Olli Orvasto anslöt sig till HIFK:s verksamhet senaste säsong, då han fungerade som lagledare och tränare för representationslaget. Från och med nu får han även en roll på juniorsidan, då han blir föreningens träningschef med ansvar för utveckling av träningsverksamheten.

– Det är väldigt viktigt att HIFK utöver representationslagsverksamheten också utvecklar juniorsidan och det känns fint för mig att få vara med även i denna utvecklingsprocess. Den viktigaste uppgiften inom min roll är att utveckla nivån på kvaliteten inom vårt träningsarbete. Det här försöker vi göra genom att utbilda och stöda våra tränare, samt genom att skapa så bra verksamhetslinjer för vår förenings arbete som möjligt, kommenterar Orvasto.

Utöver Orvasto får även en annan medlem av representationslagets tränarteam en roll också på juniorsidan. Tränaren Mike Keeney kommer nu att ha ansvaret för HIFK:s spelarutvecklingsarbete, samtidigt som han fungerar som träningschef för åldersklasserna U11-U14 i föreningen.

– Min uppgift är att stöda IFK:s juniortränare. Det här kan synas genom att jag hjälper våra tränare med att planera och organisera träningspass eller helt konkret genom att stöda dem genom att genomföra ett träningspass på planen. Som en helhet ser jag att det till min roll hör att skapa en sådan miljö för våra tränare, inom vilken vi kan utveckla och genomföra träningspass, som lämpar sig för spelarnas ålder och som är i enlighet med IFK-metodologin, säger Keeney.

Mikael Airava, som länge har arbetat inom HIFK:s juniorverksamhet, kommer nu att vara träningschef för åldersklasserna U5-U10. Utöver detta fungerar han även som futsalansvarig inom föreningen.

– Jag välkomnar föreningens beslut att anställa ytterligare två träningschefer för att komplettera och bredda spelarutvecklingsarbetet och tränarutbildningen i HIFK. Genom detta får jag möjligheten att tidsmässigt i större omfattning än tidigare stöda våra engagerade tränare och lagledare i de yngsta åldersklasserna.

– Med ansvar för föreningens daghemssamarbete, fotbollsskola och de yngsta åldersklasserna är min uppgift fortsatt att skapa evenemang och ett rykte som lockar nya spelare att ansluta sig till vår förening. Som hittills ansvarar jag även bl.a. för träningsfaciliteter, rekrytering och utbildning av tränare, samt många andra uppgifter i kulisserna som möjliggör föreningens
verksamhet, berättar Airava.

Lönnström: ”Vi vill förbättra varje delområde”

För två år sedan inledde HIFK en del förändringar inom den operativa verksamheten på idrottssidan i föreningen. De här förändringarna kom till en början fram främst inom representationslaget, men redan då inleddes arbetet med en ny verksamhetsstrategi för hela den sportsliga verksamheten inom HIFK Fotboll.

– Vi grundade utvecklingsgrupper, kartlade utvecklingsbehov och gjorde klart för oss vad som kommer att göras och med vilken tidtabell det sker. Nu har vi nått det s.k. tredje skedet, under vilket vi jobbar med en IFK-metodologi, som ska ge våra spelare och tränare ett rikligare stöd inom spelarutveckling och tränararbete. Vi banar ut detta allt mer, vilket kommer att synas allt starkare inom vår sportsliga verksamhet. Utvecklingsgrupperna ändrar sin form något och vi får en del nya ansvarspersoner. Så kommer vi förstås också att uppdatera de planer vi gjort med alla våra tränare, berättar HIFK:s sportchef Mika Lönnström.

Lönnström lyfter fram tre delområden, där utvecklingsarbetet inom HIFK:s sportsliga verksamhet redan syns:

  • Bland tränarna har vi inlett ett internt utbildningsprogram, som redan har varit i funktion under hösten. Tränarna praktiserar IFK-metodologin tillsammans med tränare från representationslaget och från andra föreningar. Från detta arbete utvecklar vi bl.a. det nya IFK:s sätt att spela.
  • Specialträningen, Träna Med Stjärnorna -programmet, som är avsett för spelare med en klar målsättning. Inom spelarutvecklingen vill vi även ta i bruk en ny metod, som fokuserar på att utveckla 2-3 saker, som spelaren blir riktigt bra på.
  • En viktig del av vår värdegrund utöver den ständigt pågående utvecklingen är viljan att samarbeta, något som i praktiken innebär att vi söker samarbete även bland aktörer och organisationer utanför fotbollen. Vi vill lära oss av alla. En synlig del av den här typens samarbete är att utveckla vår verksamhet och vårt träningsarbete tillsammans med HIFK:s ishockeysektion.

– I IFK är det ofta så att det kan ta lite tid före saker och ting börjar hända. Nu har vi kommit så långt, att vi kan skörda en del frukter av det arbete vi har gjort. Vi fortsätter vår utvecklingsresa med den attityden att vi vill förbättra varje delområde, konstaterar Lönnström.