Skip to main content

 

HIFK Soccer rf höstmöte  10.12.2019

‍Medlemmarna i HIFK Soccer rf kallas härmed till ordinarie höstmöte måndagen 10.12.2019 kl. 18:30.
Mötet hålls i auditoriet vid Tölötorgsgatan 2 B, ingång till höger om restaurang Sogno.

På mötet behandlas vanliga höstmötesärenden, d.v.s.:

  • verksamhetsplan och budget för år 2019, samt medlemsavgift för 2019
  • val av ordförande för år 2019
  • val av styrelsemedlemmar för åren 2019–2020, i stället för dem som är i tur att avgå (minst 2 st)
  • val av revisor/verksamhetsgranskare för år 2019

Rösträtt vid mötet har alla 15 år fyllda egentliga medlemmar, vilka inte har obetalda förfallna medlemsavgifter.
Fullmakt kan inte användas.

HIFK Soccer rf
Styrelsen


HIFK Soccer rf  syyskokous 10.12.2019

HIFK Soccer rf:n jäsenet kutsutaan täten yhdistyksen varsinaiseen syyskokoukseen maanantaina 10.12.2019 klo 18.30.
Kokouspaikka on Töölöntorinkatu 2 B:n auditorio, sisäänkäynti ravintola Sognon oikealla puolella.

Kokous käsittelee tavalliset syyskokousasiat, eli:

  • toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, sekä jäsenmaksu vuodelle 2019
  • puheenjohtajan valinta vuodelle 2019
  • hallituksen täydentäminen erovuorossa olevien tilalle, vähintään 2 hallituksen jäsenen valinta vuosille 2019–2020
  • tilintarkastajien/toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019

Äänioikeutettuja ovat kaikki 15 vuotta täyttäneet varsinaiset jäsenet, joilla ei ole maksamattomia erääntyneitä jäsenmaksuja.
Valtakirjaa ei voi käyttää.

HIFK Soccer rf
Hallitus