Skip to main content

HIFK Fotboll Ab aloittaa suunnatun osakeannin

Yhtiön hallitus päätti eilen yhtiökokouksen jälkeen aloittaa uuden suunnatun osakeannin.

Annissa haetaan ensisijaisesti ryhmää sijoittajia jotka ovat kiinnostuneita kehittämään HIFK:n edustusjalkapalloa pitkäjänteisesti. Annin kautta on tarjolla maksimissaan 18 000 uutta osaketta, jotka yhdessä muodostavat 55,61 %:ia yhtiön osakekannasta. Hallituksen ensisijaisena tavoitteena on löytää 10–30 sijoittajan joukko, jotka yhdessä sijoittaisivat n. 2 miljoonaa euroa yhtiöön.

Hallitus käy keskusteluja kiinnostuneiden tahojen kanssa ehdoista.
Nykyiset omistajat ovat kyselleet mahdollisuutta merkitä lisää yksittäisiä osakkeita. Hallitus ei poissulje tätä vaihtoehtoa myöhemmässä vaiheessa.

Lisätietoja antaa hallituksen pj. Christoffer Perret, puh. 040-8443250,

*

HIFK Fotboll Ab påbörjar en riktad emission

Bolagets styrelse beslöt igår efter bolagsstämman att påbörja en riktad aktie-emission.

Genom emissionen söker vi primärt en grupp investerare som är intresserade av att utveckla HIFK:s elitfotbollsverksamhet långsiktigt. I emissionen emitteras max 18 000 nya aktier, vilka tillsammans utgör 55,61% av bolagets aktiestock. Styrelsens mål är att hitta en grupp på 10–30 investerare, som tillsammans kan investera c. 2 miljoner euro i bolaget.

Styrelsen för diskussioner med intresserade parter om villkoren.
Nuvarande ägare har även frågat om möjlighet att teckna nya enskilda aktier. Styrelsen utesluter inte det här alternativet i ett senare skede.

Tilläggsinformation fås av styrelsens ordförande Christoffer Perret, tfn 040-8443250,