Skip to main content

Medlemmarna i HIFK Soccer rf kallas till vårmöte to 4.5 kl. 17:30.
Platsen för vårmötet är auditoriet i HIFK:s kontorsbyggnad. Ingång från Tölötorgsgatan 2 (ingång till höger om restaurang Sogno).

På agendan finns stadgeenliga vårmötesärenden (bokslut, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet).

Röstberättigade är föreningens alla egentliga medlemmar (inklusive spelare), som fyllt 15 år, och som betalt sina medlemsavgifter.

Med vänlig hälsning,
HIFK Soccer rf/Styrelsen

***

HIFK Soccer rf:n jäsenet kutsutaan kevätkokoukseen to 4.5 klo 17.30.
Kokouspaikkana toimii HIFK:n toimistorakennuksen auditorio, sisäänkäynti Töölöntorinkatu 2:n puolelta, ravintola Sognon oikealla puolella.

Asialistalla ovat sääntömääräiset kevätkokousasiat (tilinpäätös, toimintakertomus sekä vastuuvapaus).

Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen kaikki varsinaiset jäsenet, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta, sekä maksaneet jäsenmaksunsa.

Ystävällisin terveisin,
HIFK Soccer rf/Styrelsen