Säsongskort 2020

Kausikortit 2020

HIFK:s säsongskort kommer till salu måndagen 25.11. på lippu.fi. Detta år finns det som möjlighet att, utöver huvudläktaren och norra läktaren (Klacken), köpa säsongskort till östra läktaren (även kallad solsidan). På huvudläktaren har även dom mellersta sektionerna (läktarna 104-109, rad 5 och uppåt) ändrats till Premium-läktare.

Klacken

155 €

Östra läktaren

205 €

Huvudläktaren

255 €

Huvudläktaren Premium

305 €

Röda Lounge (VIP)

755 €

Klacken

155 €

Östra läktaren

205 €

Huvudläktaren

205 €

Huvudläktaren Premium

305 €

Klacken

155 €

I Bolt Arenas norra ända hittar du hela Finlands mest högljudda supporterklack. Stadin Kingits hem. Vi bestämde oss att ta bort "IFK" ifrån IFK Klacken. För då man snackar om "Klacken" i Finland, finns det bara en. Samtliga platser i Klacken är onumrerade. Så välj din plats helt fritt och kom och heja på IFK!

Östra läktaren

205 €

Östra läktaren, Solsidan, solläktaren, aurinkokatsomo - kärt barn har många namn. Men vi fattar det. Vad skulle vara mysigare än att sitta och njuta av lite fotboll under vårssolen? Därför bestämde vi oss för att göra en liten utmaning. Om vi säljer ett visst antal säsongskort till Östra före februari så håller vi den öppen hela säsongen. I mitten av februari beslöt sig HIFK för att öppna Östra läktaren för hela säsongen!

Huvudläktaren

255 €
MELLERSTA LÄKTARNA PÅ HUVUDLÄKTAREN ÄR PREMIUM PLATSER SOM KOSTAR 50 € EXTRA

Huvudläktaren. Så nära planen att du nästan kan slänga high fives med spelarna. Om du lyssnar noggrant kan du höra hur tränarna snackar taktik. Läktarna 104-109 (förutom raderna 1-4) är denna säsong Premium platser. Premium säsongskort kostar 50€ mera.

VIP
Röda Lounge

755 €*
*30 FÖRSTA FÅR FÖR PRISET 750 €. EFTER DETTA ÄR PRISET 850 €. BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.

Ett Röda Lounge VIP-säsongskort är kort sagt lite finare och lite bättre. Men du behöver inte vara en dirika* för att köpa ett säsongskort till VIP-området. Det räcker att du vill maximera din matchupplevelse tillsammans med god mat och lite dricka. Före varje match så kommer en representant från representationslaget och berättar om matchen. Dina sittplatser hittar du givetvis från en Premium-läktare. Du kan kolla alla kortets förmåner noggrannare från tabellen nedanför. Du vet väl att du även kan köpa ett VIP-säsongskort på delbetalning?

Genom att köpa ett säsongskort godkänner du Veikkausliigas allmänna avtalsvillkor.

Allmänna avtalsvillkor

1. Allmänna principer

1.1 Närvarande vid en fotbollsmatch har rätt att förvänta sig att allt som är möjligt att göra har gjorts för att säkerställa deras trivsel och säkerhet.

1.2 Försummelse av eller brott mot avtalsvillkoren kan leda till skadestånd eller straffåtgärder i enlighet med villkoren.

2. Tillämpningsområde

2.1 Med fotbollsmatch (nedan match) avses samtliga fotbollsmatcher som arrangeras av Tipsligans klubbar. En match är ett evenemang för allmänheten som är över när evenemanget är slut och publiken har avlägsnat sig från området.

2.2 Genom att anlända till stadionområdet förbinder sig personen till följande skadestånds- eller straffåtgärder vid brott mot avtalsvillkoren.

3. Allmänna villkor

3.1.1 Under en match ska man uppträda sakligt och utan att störa andra på ett oskäligt sätt. Det är absolut önskvärt och tillåtet att högt ge uttryck för sitt stöd till de spelande lagen.

3.1.2 All slags rasism eller rasistiskt beteende och diskriminering är förbjudet.

3.1.3 Allt slags nedsättande beteende som riktar sig mot spelare, lagens bakgrundspersoner, domare, funktionärer eller åskådare är förbjudet.

3.1.4 Fotbollsplanens säkerhetszon sträcker sig fyra meter från sidlinjen och tre till fem meter från mållinjen. Störande beteende och att åskådarna vistas i säkerhetszonen är förbjudet.

3.1.5 Åskådarna får inte rusa från läktaren mot spelplanen och inte heller beträda spelplanen under matchen.

3.1.6 Följande får inte innehas eller medföras under en fotbollsmatch eller i matchplatsens omedelbara närhet

a) rusmedel

b) skjutvapen eller patroner

c) explosiva ämnen eller sprängmedel

d) eggvapen eller tillhyggen e) fyrverkeripjäser, facklor eller rökbloss

f) laserpekare eller motsvarande anordningar med kraftig ljusstyrka eller andra liknande föremål eller ämnen med vilka man kan hota en annans liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för ordningen och säkerheten på matchplatsen

g) politiska, rasistiska eller annars kränkande plakat eller banderoller.

3.1.7 Under en fotbollsmatch är det förbjudet att

a) vara berusad på ett störande sätt

b) på annat sätt störa ordningen eller äventyra säkerheten.

4. Skadestånd och straffåtgärder

4.1 Genom att bryta mot de allmänna villkoren förbinder sig personen att ersätta matcharrangören och den gästande klubben för de ekonomiska skador som han eller hon har orsakat upp till 5.000 euro.

4.1.1 Med ekonomiska skador avses bl.a. böter som matcharrangören eller den gästande klubben har tilldelats av fotbollens huvudorganisationer, kostnader för reparationer på matchstadion eller extra säkerhetskostnader som brottet har orsakat. Även skador som har orsakats utomstående personer är skador som ska ersättas.

4.2 Ordningsvakterna har rätt att avlägsna en person från matchen och att ta upp personens lagstadgade uppgifter samt hindra personen från att ta sig in på stadionområdet

a) ifall personen bryter mot ovanstående villkor

b) ifall det utifrån personens tidigare uppträdande finns skäl att misstänka att denne kommer att störa ordningen och säkerheten där

c) ifall det i personens ägo har påträffats föremål eller ämnen som nämns i punkt 3.1.6 a−g i samband med entrékontrollen.

4.2.1 Om avlägsnande av personen från platsen visar sig vara en otillräcklig åtgärd och störning eller fara inte kan undvikas på annat sätt har ordningsvakterna rätt att ta fast personen, om fasttagandet är nödvändigt för att avvärja allvarlig fara för övriga personer eller egendom. Den fasttagna personen ska utan dröjsmål överlämnas till polisen.

4.3 Matcharrangören är inte skyldig att i gengäld ersätta den person som har hindrats, avlägsnats eller tagits fast för dennes betalda biljett eller för säsongskortets pris.

Arrangören förbehåller sig rätten att göra ändringar. De senaste villkoren finns på Veikkausliigas hemsida: www.veikkausliiga.com/veikkausliiga/ehdot

Säsongskortens förmåner

Klacken

Itäkatsomo*

Pääkatsomo

Premium

Röda Lounge

Inträde till hemmamatcherna*

Mobilsäsongskort

Förhandsköp till bortaderbyn

Förmåner från samarbetspartners

Egen sittplats

En plats i mitten av huvudläktaren

Tillträde till Röda Lounge

Inträde till HIFK:s hemmamatcher i Finska cupen

Buffet-middag

Två (2) dryckkuponger/match

Kaffe/te + efterrätt i pausen

Egen bar i VIP-området

Besök från en representant av representationslaget inför matchen

Egen ingång

155 €

205 €

255 €

305 €

750 €***

* Gäller HIFK:s hemmamatcher i Veikkausliigans grund- och slutserie. Gäller ej möjliga matcher i EL-slutspelet.
** Östra läktaren öppnas endast ifall det sålts minst 300 säsongskort till läktaren i slutet av januari.
*** De 30 första säsongskorten till Röda Lounge kostar 750 €. Efter detta är priset 850 €. Begränsat antal platser.

Klacken

 • Inträde till hemmamatcherna*
 • Mobilsäsongskort
 • Förhandsköp till bortaderbyn
 • Förmåner från samarbetspartners

Pris 155 €

Itäkatsomo**

 • Inträde till hemmamatcherna*
 • Mobilsäsongskort
 • Förhandsköp till bortaderbyn
 • Förmåner från samarbetspartners
 • Egen sittplats

Pris 155€

Pääkatsomo

 • Inträde till hemmamatcherna*
 • Mobilsäsongskort
 • Förhandsköp till bortaderbyn
 • Förmåner från samarbetspartners
 • Egen sittplats

Pris 255€

Premium

 • Inträde till hemmamatcherna*
 • Mobilsäsongskort
 • Förhandsköp till bortaderbyn
 • Förmåner från samarbetspartners
 • Egen sittplats
 • En plats i mitten av huvudläktaren

Pris 305€

Röda Lounge

 • Inträde till hemmamatcherna*
 • Mobilsäsongskort
 • Förhandsköp till bortaderbyn
 • Förmåner från samarbetspartners
 • Egen sittplats
 • En plats i mitten av huvudläktaren
 • Tillträde till Röda Lounge
 • Inträde till HIFK:s hemmamatcher i Finska cupen
 • Buffet-middag
 • Två (2) dryckkuponger/match
 • Kaffe/te + efterrätt i pausen
 • Egen bar i VIP-området
 • Besök från en representant av representationslaget inför matchen
 • Egen ingång

30 första 755 €. Därefter 850 €.

Begränsat antal platser.
* Gäller HIFK:s hemmamatcher i Veikkausliigans grund- och slutserie. Gäller ej möjliga matcher i EL-slutspelet.
** Östra läktaren öppnas endast ifall det sålts minst 300 säsongskort till läktaren i slutet av januari.
*** De 30 första säsongskorten till Röda Lounge kostar 750 €. Efter detta är priset 850 €. Begränsat antal platser.

Östra läktarens utmaning

Genom att köpa ett säsongskort till Östra läktaren godkänner du villkoren här nedan.

Huruvida Östra läktaren öppnas eller hålls stängs är ett ämne som skapar debatt. Många längtar efter en plats i solen. Verkligheten är dock det, att det är en fråga om lönsamhet. För att det skall vara lönsamt krävs det ungefär 300 pers på Östra. Så vi bestämde oss för att göra en kompromiss! Ifall vi säljer 300 kort till Östra läktaren, håller vi den öppen hela säsongen – även för säsongskort alltså. Som deadline för detta försök (eller utmaning) har vi lagt den 31:sta december 2019.

I mitten av februari bestämde sig HIFK för att hålla Östra läktaren öppen under hela säsongen 2020!