Skip to main content

HIFK Fotboll Ab:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 11 maj i Helsingfors. Under bolagsstämman valdes en ny styrelse, vars medlemmar är Jaakko Uotila, Otto Palojärvi, Antti Kaiponen och Perttu Hillman.

Styrelsens medlemmar kommer inom ramen för sina egna kompetenser att mer aktivt delta i bolagets verksamhet. Uotila stöder bolagets ekonomiska förvaltning och finansiering, medan Kaiponen stöder bolagets försäljning och Palojärvi bolagets kommunikation. Hillman fortsätter som HIFK Fotboll Ab:s verkställande direktör även framöver.

På kontoret har Marko Lahikainen, som i slutet av 2022 inledde uppdraget som försäljnings- och marknadsföringschef, fått en ny roll som bolagets operativa ledare tidigare under maj månad.