Skip to main content

Föreningen HIFK Soccer rf:s medlemmar sammankallas härmed till höstmöte torsdagen den 25.11 kl. 19:00. Mötet hålls på Olympiastadion, i mötesrummet 1938 (ingång vid tornet).

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden samt ett extra ärende. Berättigade att delta är föreningens alla 15 år fyllda egentliga medlemmar. Det är inte möjligt att delta med fullmakt eller via ombud.

Mötesärenden:
– Verksamhetsplan och budget 2022
– Medlemsavgifter 2022
– Val av ordförande för föreningen 2022
– Val av medlemmar i styrelsen för 2022-2023
– Val av revisorer för 2022
– Extra ärende: försäljning av aktier och förändringar i ägandet av HIFK Fotboll Ab

God väntan på jul,
Styrelsen för HIFK Soccer rf