Skip to main content

Föreningen HIFK Soccer rf:s medlemmar sammankallas härmed till höstmöte onsdagen den 30.12 kl. 18:00. Mötet hålls primärt virtuellt på Teams pga gällande covid-mötesrekommendationer.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden. Berättigade att delta är föreningens alla 15 år fyllda egentliga medlemmar. Det är inte möjligt att delta med fullmakt eller via ombud.

Undantagsvis krävs förhandsanmälan!
Anmäl dig till mötet senast ti 29.12. kl. 12:00 genom att fylla i följande formulär (klicka här).

Deltagandelänk till mötet skickas till de medlemmar som anmält sig inom utsatt tid.

Med önskan om en God och Fridfull Jul,
Styrelsen för HIFK Soccer rf