Skip to main content

Vad är Stadin Skular?

Stadin Skular är HIFK Soccer rf:s och HIFK Ishockey rf:s gemensamma projekt, som har som sina huvudsakliga målsättningar att uppmuntra barn till att motionera, att låta dem bekanta sig med olika idrottsgrenar inom IFK-familjen samt att samtidigt utveckla barnens sociala färdigheter. För alla som är med i verksamheten erbjuds en så låg tröskel som möjligt till att komma igång med en motionshobby, att främja en positiv inställning till mångsidig motion samt att stöda barnen i att leva enligt en hälsosam livsstil.

Verksamheten förverkligas i två olika perioder (höst- och vårsäsongen) och det är ishockeyns och fotbollens tränare som har huvudansvaret för att leda träningspassen. Det viktigaste pedagogiska syftet med Stadin Skular -verksamheten är att ge barnen möjligheten att hålla på med en mångsidig och glad hobbyverksamhet inom en och samma förening – i IFK! – utan att träningspassen går på varandra!

I praktiken omfattar Stadin Skular ett träningspass per idrottsgren i veckan under hela säsongen.

Fotbollsträningarna ordnas varje måndag i Kottby juniorhall (hallen sätts upp på hösten) 31.8-28.9 kl. 18.30-19.30, fr.o.m. 5.10 samma plats kl. 17.00-18.00 och ishockeyträningarna i sin tur varje onsdag i Malms ishall fr.o.m. 2.9 kl. 16.30-17.30.

Under det första skedet av Stadin Skular finns det plats för sammanlagt 40 barn födda 2015 och 2016. Platserna fylls upp i den ordning anmälningarna kommer in. Den första vintersäsongen ordnas 31.8.2020-31.3.2021 (verksamheten pausas under jultiden 20.12.2020-8.1.2021).

Anmälningar tas emot från och med den 10.8.2020 på adressen stadiskulaa.fi.

Det kostar 350 € att vara med i verksamheten under höstsäsongen och summan faktureras i två rater á 175€. I priset ingår träningspass, tränarhandledning, träningsskjortor samt en vattenflaska.

Mera information: piia.sinervo[at]hifk.fi.