Skip to main content

HIFK söker nya juniortränare

HIFK har inlett en rekryteringsprocess med målet att hitta nya tränare till juniorverksamheten. Just nu rekryterar föreningen flera tränare och ledare till olika typers arbetsuppgifter.

Till de yngsta flick- och pojkåldersklasserna – i synnerhet till lagen för 2013, 2014 och 2015 födda pojkar – rekryteras ansvariga tränare. De personer som blir valda till uppdragen bör ha en för uppgiften lämplig tränarerfarenhet och -utbildning. De viktigaste egenskaperna hos en ansvarig tränare är ändå goda förmågor inom växelverkan med andra människor samt en vilja att förbinda sig till HIFK:s föreningsverksamhet på lång sikt.

Utöver detta söker HIFK även assisterande tränare till lag i olika åldersgrupper. Det är möjligt att börja jobba genast, och till de valda personernas viktigaste egenskaper hör en vilja att utveckla både sig själv och spelarna.

HIFK Soccer rf har valts till Bollförbundets föreningsutvecklingsprogram, vilket innebär att en ny familjefotbollsverksamhet kommer att inledas på hösten. HIFK söker nu både ansvariga och assisterande ledare för familjefotbollsverksamheten. Vi förutsätter att de ansvariga ledarna har tidigare erfarenhet av att jobba med barn samt goda förmågor inom växelverkan med både barnen och deras föräldrar. Till de assisterande ledarnas viktigaste egenskaper hör en vilja att jobba med barn och att utvecklas.

HIFK erbjuder sina tränare ersättning för det utförda arbetet, utbildning (både internt och externt) samt stöd och metodologi från föreningen.

Tilläggsinformation och ansökningar:
Tomi Rouhiainen
tomi.rouhiainen[at]hifkfotboll.fi
040 761 9556