Skip to main content

Ledningen för HIFK har idag på nytt påmint våra spelare om att det nu inte är rätt att träna i grupp.

I Finland råder undantagstillstånd där man försöker bryta en pandemi. HIFK tar myndigheternas instruktioner på allvar, och följer myndigheters och Bollförbundets direktiv. Alla spelare har uppmuntrats att träna på egen hand. HIFK:s lag samlas inte för tillfället.

Våra regler instruerar spelare att träna ensamma eller med högst en annan person. Orsakerna är bl.a. följande:

  • Träning i större grupp är för tillfället ett brott mot lagen.
  • I nuvarande koronavirusläge är det viktigt att alla i samhället följer anvisningarna för att bryta eventuella smittokedjor.
  • Idrottare har en viktigt uppgift som förebilder för föreningens yngre spelare – oansvarig verksamhet under semestern skadar föreningen.
  • Försäkringarna är inte i kraft i träning som inte följer vårt träningsprogram.
  • Idrott och motion som strider mot HIFK:s anvisningar är ett brott mot spelaravtalet.