Skip to main content

Det ifjol inledda Träna Med Stjärnorna -specialträningsprogrammet får fortsättning också år 2020! Nu erbjuder vi träningar redan i januari för pojkar och flickor födda åren 2005-2011. Som tränare fungerar Hannu Patronen, Jukka Halme, Arnold Origi och Martti Puolakainen från HIFK:s representationslag.

I januari ordnas träningspassen i Tali fotbollshall kl. 16.00-17.00 under följande dagar:

  • 23.1.
  • 30.1.
  • 6.2.
  • 13.2.
  • 20.2.

Vårvinterns Träna Med Stjärnorna -program kostar sammanlagt 100 euro per deltagare och anmälningar tas emot på adressen valmennus[at]hifkfotboll.fi. Kom ihåg att göra din anmälning senast onsdagen den 15.1.!