Skip to main content

HIFK står inför ett nytt projekt, vars syfte är att utvidga föreningens verksamhet till Östra Helsingfors. Redan nu samarbetar HIFK med en läroanstalt på andra stadiet och som följande mål har föreningen att börja samarbeta med låg- och högstadieskolor i området samt grunda fotbollsskolor. Tidigare i vår valdes Ümit Menekse till projektets huvudkoordinator.

Nu får Menekse sällskap av Vesa Hellgren, som återvänder till HIFK med ansvar för flickfotbollen inom föreningens projekt i Östra Helsingfors. Hellgren har speciellt varit verksam inom damfotbollen. Han var med som tränare och lyfte upp HIFK:s då nygrundade damlag från division 4 till division 3. Senast har han hållit till i EPS.

– Då jag i tiderna lämnade HIFK blev en del av mitt hjärta kvar här. Jag har många fina minnen från min tid här och speciellt då från samarbetet med Mika Lönnström, säger Hellgren.

– Jag har tränat både juniorer och vuxna inom damfotbollen under de senaste tio åren. Det var via min egen dotters fotbollshobby som jag började med det här. Via mina egna barn har jag fått en bra insikt i hur juniorspelare tycker och tänker.

Under projektet kommer Ümit Menekse att ha mer ansvar för pojkfotboll och Hellgren i sin tur för flickfotboll. Hellgren poängterar vikten i att tröskeln mellan spelare och tränare är så liten som möjligt:

– Mitt mål är att vara en tränare som utgår från spelarna och som gärna lyssnar på vad spelarna har att säga. Jag vill ordna så roliga och motiverande träningar som möjligt för att på det sättet sporra spelarna. Det är en stor glädje för mig ifall jag ens får en ny spelare med i vår verksamhet. Där finns många bra ”gatuspelare” som vi gärna vill ha med i vår lagverksamhet.

– Det här är ett spännande projekt som kan nå hur långt som helst, eftersom det finns mycket potential i Östra Helsingfors. Vi har som mål att skapa nya åldersgrupper för både flickor och pojkar dit.

Menekse och Hellgren för sinsemellan ett tätt samarbete. Just nu turnerar de runt i olika skolor i Östra Helsingfors med syfte att locka nya spelare med i HIFK:s verksamhet.