Aktie-emission

Mot ett gemensamt IFK

HIFK Fotboll står åter inför ett nytt projekt. En ny tid började inom HIFK i december 2020. Sedan dess har vi byggt upp en grund för framtiden efter ett ekonomiskt väldigt utmanande coronaår. Därför letar vi nu efter nya ägare till ett nytt HIFK efter att de tidigare majoritetsägarna gått vidare. Är du en av personerna vi söker?

Föreningens och bolagets mål med den här emissionen är klart. Vi vill att HIFK igen ska vara en fotbollsförening som ägs av vår gemenskap. Var och en som identifierar sig som HIFK-supporter hör till HIFK-gemenskapen. Det spelar ingen roll om du har gått på matcher sedan säsongen 2020 eller sedan säsongen 1980. Det spelar ingen roll om du följer med matcherna från Klacken eller från Huvudläktaren. Det spelar ingen roll fastän du inte hinner se alla matcher på plats på stadion. Huvudsaken är att du känner att du är en HIFK:are. Alla HIFK:are hör till HIFK-gemenskapen.

Samtidigt som det här är en möjlighet från oss till er alla att bli HIFK:s ägare, är det också en vädjan från oss till er alla att bli HIFK:s ägare. Vi vill önska alla som så vill hjärtligt välkomna med som ägare i HIFK Fotboll.

HIFK Fotboll Ab:s allmänna aktie-emission inleds fredagen den 21.5.2021 kl. 12.00. Från början planerades emissionen med syftet att få med de stora investerarna som även nämnts offentligt under hösten och vintern i HIFK:s verksamhet, men vi ville samtidigt också göra det möjligt att delta i emissionen med mindre penningsummor.

Aktierna kostar 30 euro/styck. Minimiantalet aktier som nu kan tecknas är 10, vilket betyder att du bör köpa minst 10 aktier (10×30=300 euro) för att delta i emissionen. Från 10 uppåt kan du själv välja hur många aktier du vill teckna. Det är alltså möjligt att teckna till exempel 11, 35 eller 113 aktier om du så önskar.

Emissionen förverkligas i HIFK:s webbshop på adressen kauppa.hifkfotboll.fi, men speciellt vid större investeringar är det också möjligt att delta i emissionen på faktura. Ifall du önskar att betala din investering på faktura ber vi dig fylla i den separata blanketten. Vi tar kontakt efter att du fyllt i blanketten.

Bolagsstämmans beslut 6.5.2021:
1) Bolagsstämman besluter att inleda en aktie-emission mot vederlag den 7.5.2021.
2) Bolaget emitterar 32 369 nya aktier.
3) Teckningspriset är 30 euro per aktie. Priset baserar sig på tidigare förverkligade aktieaffärer.
4) De nuvarande aktieägarna får teckna aktier med företrädesrätt under de två första veckorna av emissionen: varje ägare får teckna en ny aktie per existerande aktie.
5) Om alla aktier inte tecknas under företrädesrättsperioden får allmänheten teckna aktier. Minimiteckningen efter företrädesrätten är 10 aktier. Alla aktieteckningar underställs styrelsens godkännande, och skall betalas vid teckningsögonblicket.
6) Aktier kan tecknas fram till 30.6.2021, så länge det finns aktier att teckna.
7) Teckningspriset införs i sin helhet i fonden för inbetalt fritt eget kapital.
8) Styrelsen får ett bemyndigande att vid behov förlänga emissionens teckningstid, ifall alla aktier inte tecknats före teckningstidens slut.

Styrelsen har förlängt emissionstiden till 31.12.2021.

Teckna aktier

Faktureringsblankett

Bakgrundsinformation (på finska)

TIDIGARE PUBLICERAT

Publicerat 30.4.2021